• Tłumacz języka migowego
Różności

Bezpieczniej z prądem

1 Maja 2015

Brak wystarczającej wiedzy i znajomości zjawisk towarzyszących przepływowi prądu sprawia, że działania ratowniczo-gaśnicze w obrębie sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych stają się bardzo niebezpieczne. Z tego właśnie względu Centralna Szkoła PSP w Częstochowie rozpoczęła w 2014 r. cykl szkoleń „Prąd elektryczny a zagrożenia dla strażaków”.

Zajęcia mają formę wykładów, połączonych z ćwiczeniami praktycznymi na poligonie szkolnym oraz w Laboratorium Profilaktyki Pożarowej w Elektroenergetyce. Szkolenie podzielone zostało na trzy części. Część pierwsza dotyczy zagrożeń pożarowych wynikających z nieprawidłowej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. W kolejnym etapie uczestnicy szkolenia przechodzą ćwiczenia praktyczne z użyciem sprzętu detekcyjnego na poligonie. Część trzecia dotyczy ochrony osobistej strażaków w kontekście ochrony przeciwporażeniowej w obrębie czynnej sieci elektroenergetycznej lub instalacji elektrycznej. Na zakończenie szkolenia wykład prowadzi przedstawiciel pogotowia energetycznego miasta Częstochowy, który na co dzień współpracuje ze strażą pożarną w trakcie akcji ratowniczych.

CS PSP przeszkoliła już ponad 200 strażaków PSP i OSP, a także grupę słuchaczy Dziennego Studium Aspirantów i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie w przyszłości rozszerzone zostanie o tematy z zakresu fotowoltaiki, pojazdów hybrydowych i przepływu prądu w strumieniu wody.

red.

do góry