• Tłumacz języka migowego
Różności

Pożar dobrze sygnalizowany

1 Maja 2015

Welconomy Forum in Toruń 2015, czyli XXII Forum Gospodarcze w Toruniu, zgromadziło ponad 2000 uczestników.

Wzięli oni udział w 36 dyskusjach, debatach i panelach. Nie obyło się bez debat na temat bezpieczeństwa pożarowego budynków, któremu poświęcony był panel Ochrona przeciwpożarowa. Rola profesjonalnych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego w bezpieczeństwie człowieka. Uczestniczyło w nim wielu specjalistów, reprezentujących m.in. Państwową Straż Pożarną, firmy ubezpieczeniowe, rzeczoznawców do spraw przeciwpożarowych, firmy związane z ochroną przeciwpożarową, a także instytuty badawcze i ośrodki certyfikujące wyroby i urządzenia oraz usługi z branży przeciwpożarowej. Dyskusję poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa pożarowego w kontekście wyposażenia obiektów budowlanych w system sygnalizacji pożarowej.

Kwestia ta ma szczególne znaczenie zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy to PSP na poziomie wszystkich szczebli podejmuje działania zmierzające do poprawy skuteczności tych systemów oraz ograniczenia transmisji generowanych przez nie alarmów fałszywych.

W ostatnim czasie PSP prowadzi m.in. szeroko zakrojone prace nad projektami założeń do projektu zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz do projektu rozporządzenia MSW w sprawie wymagań techniczno-użytkowych dla systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. Podstawowym celem projektowanych zmian jest wprowadzenie przejrzystych i jednolitych na terenie całego kraju zasad dotyczących wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących sposobów połączenia systemów sygnalizacji pożarowej z obiektami, z których dysponowane są siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Arkadiusz Piętak

do góry