• Tłumacz języka migowego
Różności

5 tys.+ dla ochotników

10 Października 2019

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbył się 20 września briefing, w którym wziął udział sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Poinformowali oni, że ochotnicze straże pożarne jeszcze raz mogą wnioskować o środki, które pozwolą im m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Z puli 82 mln zł, które rząd przeznaczył na ten cel w tym roku, do rozdysponowania pozostało jeszcze około 10 mln zł.

W tym roku jednostki ochotniczych straży pożarnych po raz pierwszy mogły starać się o fundusze, które pozwolą im na sfinansowanie działalności innej niż walka z pożarami np. propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy. Taka możliwość pojawiła się dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zatwierdził już podział środków dla ponad 14 tys. jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie jednostki, które wnioskowały o dotacje i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie na swoje zadania.

Wiceminister Jarosław Zieliński wyjaśnił, że o kolejne dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie ochotnicze straże pożarne, nawet te, które otrzymały już wsparcie. Jak podkreślił, decyzja rządu umożliwiająca finansowanie pozostałych zadań OSP była oczekiwana przez samych druhów. – Chcemy, aby wspieranie ochotniczych straży pożarnych w tych obszarach było procesem ciągłym – powiedział wiceszef MSWiA.

Od 2015 roku fundusze dla ochotniczych straży pożarnych, pochodzące z budżetu państwa, zwiększyły się o ok. 30 procent. W tym roku, dzięki współpracy wielu instytucji rządowych i samorządu, do OSP w całej Polsce trafi rekordowa liczba 490 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicze straże po raz pierwszy zostały także włączone do programu modernizacji służb mundurowych – w latach 2017-2020 trafi do nich 501 mln zł.

– To jest olbrzymie wsparcie, szczególnie w sferze finansowej – zauważył podczas konferencji gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP.

MSWiA

fot. arch MSWiA

wrzesień 2019

do góry