• Tłumacz języka migowego
Słowo wstępne Emilia Klim

Słowo wstępne 4/2024

22 Kwietnia 2024

Szanowni Czytelnicy!

Kwietniowy numer „Przeglądu Pożarniczego” rozpoczynamy od wywiadu z komendantem głównym PSP nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim. W rozmowie z naszą redakcyjną koleżanką Martą Giziewicz komendant opowie o pierwszych miesiącach swojej pracy na obecnym stanowisku oraz wizji rozwoju naszej formacji. Poruszy wiele kluczowych kwestii ważnych dla ochrony przeciwpożarowej. Zapoznamy się też z doświadczeniem zawodowym komendanta głównego PSP oraz jego największymi osiągnięciami. Lektura wywiadu z pewnością pozwoli poznać naszego przełożonego nieco bliżej.

W numerze przybliżymy również temat, z którym boryka się wielu strażaków, ale nie tylko. Poruszymy bowiem zagadnienia związane z obciążeniami psychologicznymi. Na początek rozmowa Anny Sobótki z Małgorzatą Wencowską, prezesem Fundacji Ponad Granicami, która zorganizowała międzynarodowe projekty dotyczące stresu i profilaktyki wypalenia u strażaków.  Przedsięwzięcia te dały wiele form wsparcia uczestnikom. Nasi strażacy przekonali się również, z jakimi problemami natury psychicznej podczas służby zmagają się ich czescy i włoscy koledzy.

Zawód strażaka wymaga specyficznych predyspozycji. Mowa tu o dobrej sprawności fizycznej oraz silnej psychice. Praca w systemie zmianowym, kontakt z osobami rannymi i ofiarami śmiertelnymi mogą z pewnością oddziaływać na zdrowie psychofizyczne. Jakie są przyczyny występowania stresu, jakie są jego objawy oraz sposoby ratowania się przed nim, dowiemy się z artykułu Piotra Sowizdraniuka.  

Udając się do psychologa, mamy bardzo różne oczekiwania. Liczymy, że po wizycie w gabinecie poczujemy się lepiej. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Często spotkanie z psychologiem postrzegamy jako rzecz wstydliwą –  ale dlaczego? W artykule Katarzyny Bartyńskiej, psychologa i ratownika medycznego, przeczytamy, dlaczego tak się dzieje oraz jak wygląda pomoc psychologiczna w służbach w Polsce i w innych krajach.

Jak walczyć ze stresem? Ten temat porusza w swoim artykule Anna Latała, psycholog, specjalista EEG-biofeedback II stopnia. EEG-biofeedback to nowoczesna metoda treningu mózgu, którą wykorzystuje się w medycynie, psychologii, sporcie i edukacji. Może być szczególnie przydatna jako profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego, także w środowisku strażaków.

Dwa lata temu zostały przeprowadzone pierwsze w Polsce warsztaty z tworzenia pozoracji wysokiej wierności dla koordynatorów ratownictwa medycznego. Edukowały one na temat tworzenia złudzenia istnienia ran, złamań czy amputacji za pomocą specjalistycznych środków charakteryzatorskich. Temat wartościowej pozoracji, jako niezastąpionego składnika w procesie kształcenia, w swoim artykule porusza Barbara Falarz, na co dzień pracująca jako ratownik medyczny.

Pożary obiektów przyrodniczych są z pewnością zjawiskiem niebezpiecznym. W środowisku mogą powodować istotne zaburzenia. W jaki sposób można im zapobiegać oraz jak prowadzić działania w tak specyficznym terenie, jakim są np. parki narodowe i rezerwaty przyrody? Tego dowiemy się z artykułu o pożarach terenów cennych przyrodniczo Łukasza Tyburskiego i Ryszarda Szczygła.

Te i inne interesujące teksty czekają na Państwa w kwietniowym numerze „Przeglądu Pożarniczego”.

Ciekawej lektury!

kpt. Emilia Klim

zastępca redaktora naczelnego

 

 

 

 

Emilia Klim Emilia Klim
do góry