• Tłumacz języka migowego
Słowo wstępne Emilia Klim

Słowo wstępne 3/2024

19 Marca 2024

Szanowni Czytelnicy!

Nadszedł długo wyczekiwany chyba przez nas wszystkich czas. Za oknami czuć już powiew wiosennego ciepła, przyroda budzi się do życia po długiej zimie. Marzec to miesiąc, w którym rozpoczyna się zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa wiosna.  Pod naszą szerokością geograficzną planeta zaczyna się zielenić, krajobrazy nabierają barw. Niebawem, bo już w kwietniu, będziemy obchodzili Światowy Dzień Ziemi. Dzień ten już od 54 lat jest szczególną okazją do refleksji nad aktualnym stanem naszej planety. Wszyscy chcemy żyć w świecie wolnym od zanieczyszczeń, zadbanym i pięknym. Jednak z roku na rok kondycja Ziemi jest coraz gorsza. W rozmowie z dr. hab. inż. Tomaszem Kowalczykiem – kierownikiem Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Lech Lewandowski poruszy ważne problemy, z jakimi na co dzień musi zmagać się nasza planeta.

Czy ktoś obecnie mógłby wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa bez straży pożarnej? Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna – nie. Świadczą o tym twarde dane, z którymi zapoznamy się w artykule podsumowującym 2023 r. w zakresie zdarzeń zewidencjonowanych w systemie SWD PSP. Pokazują one, że coraz mniejszy udział w ogólnej liczbie zdarzeń, w których przypadku interweniują strażacy, mają pożary, czyli podstawowy obszar działalności PSP. Jakie więc zdarzenia wiodą obecnie prym? Tego dowiemy się z artykułu Jacka Kuskowskiego.

Kontynuujemy również temat z poprzedniego numeru „Przeglądu Pożarniczego” – praktyczne porady z zakresu bezpiecznego ratowania. Z drugiej części artykułu Tomasza Starowicza i Michała Serwy o śląskich doświadczeniach w tworzeniu rot asekuracyjnych dowiemy się więcej o dodatkowym wyposażeniu strażaka stosowanym podczas wewnętrznych działań gaśniczych, jak również o niezbędnym wyposażeniu samej roty asekuracyjnej. Autorzy poddali ponadto analizie założenia programu szkolenia z zakresu działania rot asekuracyjnych.

Artykułem Michała Rosy przybliżamy też temat świadomości sytuacyjnej. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w pracy każdego strażaka. Kierując działaniami ratowniczo-gaśniczymi, często jesteśmy zmuszeni do podejmowania natychmiastowych decyzji. To właśnie ocena sytuacji, analiza warunków i reakcja są kluczowymi elementami wpływającymi na pomyślne zakończenie działań. Dążenie do budowania świadomości sytuacyjnej w PSP jest nowym zjawiskiem, w środowisku strażackim dopiero zaczyna się o nim mówić.

W marcu nie możemy również zapomnieć o kobietach. Poznamy zatem w tym numerze historie kobiet pełniących służbę w strażach pożarnych, od Stanów Zjednoczonych przez Wielką Brytanię, Australię, Nową Zelandię, Indie aż po Chiny. Niezależnie od miejsca na Ziemi czy różnic kulturowych, kobiety trwale zaznaczyły swą obecność w zawodzie strażaka. O historii kobiet w straży z różnych stron świata przeczytamy w artykule Aleksandry Radlak.

Ciekawej lektury!

kpt. Emilia Klim

zastępca redaktora naczelnego

Emilia Klim Emilia Klim
do góry