• Tłumacz języka migowego
Słowo wstępne Emilia Klim

Słowo wstępne 5/2024

23 Maja 2024

Szanowni Czytelnicy!

Maj to wyjątkowy miesiąc dla strażackiego środowiska. Właśnie w maju świętujemy Dzień Strażaka. Jest to czas wyrażania wdzięczności strażakom, podziękowania im za trudy ich ciężkiej pracy. Maj to również miesiąc obfitujący w awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i wyrazy uznania. „Przegląd Pożarniczy”, jak co roku, pragnie celebrować to święto na swoich łamach. Tegoroczne Centralne Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Warszawie, a przypomni je obszerna relacja w tym numerze PP.

Mimo świątecznego charakteru majowego wydania „Przeglądu Pożarniczego” nie może w nim oczywiście zabraknąć tematów ważnych dla naszej służby. Ten numer poświęcamy tematyce ratownictwa ekologicznego. Jak zminimalizować negatywne skutki oddziaływania niebezpiecznych substancji chemicznych na zdrowie ludzi, zwierząt czy na mienie? Zajmują się tym strażacy realizujący zadania z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Temat numeru otwiera wywiad ze st. bryg. dr. hab. inż. Zdzisławem Salamonowiczem, profesorem Akademii Pożarniczej. Z rozmowy o ratownictwie ekologicznym, którą przeprowadziła Marta Giziewicz, dowiemy się m.in., jakie zadania obejmuje ten rodzaj ratownictwa, na jakie czynniki zagrażające zdrowiu narażeni są strażacy podczas prowadzenia działań z substancjami niebezpiecznymi, czy chociażby jakie są zdrowotne następstwa pracy z czynnikami chemicznymi czy biologicznymi.

Katastrofy ekologiczne to zjawiska przyczyniające się do nieodwracalnego uszkodzenia, a nawet całkowitego zniszczenia środowiska naturalnego. Ich przyczyn może być wiele. W tym numerze przybliżymy największe katastrofy ekologiczne w kraju i na świecie. Z artykułu Anny Sobótki o wybranych katastrofach ekologicznych w Polce dowiemy się m.in. o czynnikach, które doprowadziły do powstania pożaru kompleksu leśnego na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, o przyczynach i skutkach wielkiej powodzi w 1997 r. i katastrofalnego w skutkach zanieczyszczenia wód Odry.

Aleksandra Radlak zapozna nas z największymi katastrofami ekologicznymi na świecie. Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej, katastrofa w Czarnobylu czy Fukushimie i Bhopalu sprowadzają się do wspólnego mianownika, czyli do zaniedbania zasad bezpieczeństwa oraz nieprzewidywania długoterminowych skutków.

Umiejętność doboru odpowiedniego wyposażenia technicznego przez ratowników oraz przeszkolenie strażaków w zakresie sprawnego użycia sprzętu to podstawowe zasady walki z zanieczyszczeniami środowiska. Na te kwestie zwrócą uwagę w swoim artykule Krzysztof Jankowski i Tomasz Węsierski.

W majowym numerze „Przeglądu Pożarniczego” rozpoczynamy cykl artykułów o bezpieczeństwie pożarowym budynków drewnianych. Piotr Lesiak zapozna nas ze stanem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków drewnianych i drewnopochodnych. Autor opisuje m.in. zjawiska pożarowe, jak również zasady projektowania w kontekście uzyskania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa pożarowego.

Te właśnie i inne artykuły czekają na Państwa w majowym numerze „Przeglądu Pożarniczego”.

Ciekawej lektury!

 

 

Emilia Klim Emilia Klim
do góry