Straż na znaczkach

Elitarny pod każdym względem

Kategoria: Straż na znaczkach

Poczta Hongkongu wydała w maju 2015 r. serię sześciu znaczków z blokiem poświęconą statkom pełniącym trudną i odpowiedzialną służbę w obsłudze technicznej portu, będącego największym międzynarodowym węzłem komunikacji morskiej w Azji. Na uwagę zasługuje potężny, wielozadaniowy statek pożarniczy „ELITE” (Elitarny), należący do Portowej Straży Pożarnej. Jego pompy mogą podać 120 tys. l wody na minutę. Ma on również brata bliźniaka o imieniu „Excellence” (Doskonałość).

Maciej Sawoni

listopad 2016