• Tłumacz języka migowego

Straż na znaczkach

znaleziono wiadomości: 67

200 lat przezorności

200 lat przezorności

200 lat przezorności

Z okazji 200. rocznicy powstania Grupy ITAS INSURANCE wydano we Włoszech okolicznościowy znaczek pocztowy, wizualnie akcentując na nim „ubezpieczenia od ognia”.

Strażacka centralizacja

Strażacka centralizacja

Strażacka centralizacja

W Luksemburgu, stolicy księstwa o tej samej nazwie, w dzielnicy Gasperich zbudowano nową siedzibę Narodowego Centrum Ratowniczo-Gaśniczego - CNIS, będącą jednym z największych tego typu obiektów na świecie.

Nasza generalicja

Nasza generalicja

Nasza generalicja

25 czerwca 2022 r., z okazji dwudziestej rocznicy powstania Klubu, Poczta Polska wydała serię spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej oraz beznominałową kartę pocztową, a w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 stosowano stempel okolicznościowy.

Uczciwe gaszenie

Uczciwe gaszenie

Uczciwe gaszenie

4 sierpnia 1984 r., w pierwszą rocznicę przejęcia władzy przez Wojskową Narodową Radę Rewolucyjną, kraj znany jako Górna Wolta zmienił nazwę z odziedziczonej z czasów kolonialnych na Ludowo-Demokratyczną Republikę Burkina Faso. W języku najliczniejszego plemienia tego kraju, Mossi, oznaczała ona „kraj ludzi uczciwych”.

Hydrantowy design

Hydrantowy design

Hydrantowy design

Skoro tematem numeru lipcowego PP jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, to warto nawiązać do niego również w kąciku filatelistycznym.

Stop pożarom lasów!

Stop pożarom lasów!

Stop pożarom lasów!

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna przyłączyła się do ogólnoświatowej kampanii na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności lasów, przed pożarami.

Incendio de Granada

Incendio de Granada

Incendio de Granada

Do pożaru Granady, położonej nad jeziorem Cocibolca na terenie dzisiejszej Nikaragui, doszło 14 grudnia 1856 r.

Celne wsparcie

Celne wsparcie

Celne wsparcie

Z okazji 20. rocznicy ustanowienia służby celnej w Makau 1 listopada 2021 r. wydano serię znaczków, na których zaprezentowane zostały m.in. jednostki pływające tej formacji działające w obszarze morskiego portu handlowego.

Emilka lata i gasi

Emilka lata i gasi

Emilka lata i gasi

Poczta kanadyjska uczciła niezwykłą kobietę.

Pożar Troi

Pożar Troi

Pożar Troi

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, Rodos i Malty to podmiot prawa międzynarodowego. Znany jest w historii pod różnymi nazwami, używanymi zamiennie w kolejnych okresach jego dziejów. Najpopularniejsza z nich to Zakon Kawalerów Maltańskich.

do góry