• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Ochronić lasy

6 Lipca 2017

Autorami publikacji „Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu” są szanowani specjaliści zajmujący się tą dziedziną.

Treści poszczególnych rozdziałów ułożone zostały według zagadnień ujętych w programie studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu”, realizowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie wspólnie z Instytutem Badawczym Leśnictwa. Tematyka opracowania czerpie z różnych dziedzin nauki, począwszy od przepisów prawnych, a skończywszy na zagadnieniach technicznych.

W książce zebrano najważniejsze informacje z zakresu przepisów, wiedzy praktycznej, fizycznego opisu zjawisk, metod gaszenia pożarów obszarów leśnych oraz stosowanych środków ochrony przeciwpożarowej. Zawarta w niej wiedza odnosi się nie tylko do samego zjawiska pożarów lasów, ale również do ich źródeł, metod akwizycji danych i komputerowych metod wspomagania decyzji wraz z oceną zagrożenia. Zakres poruszanych problemów podyktowany jest praktycznym zapotrzebowaniem na coraz skuteczniejsze metody zapobiegania pożarom i zwalczania ich.

„Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu”, praca zbiorowa pod red. Anny Szajewskiej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2017. 

red.

czerwiec 2017

Ochronić lasy

do góry