• Tłumacz języka migowego
WWW@pożarnictwo

Inżynieria zza wielkiej wody

22 Marca 2017

Coraz częściej na naszym strażackim podwórku posługujemy się doświadczeniami i opracowaniami kolegów z innych krajów. Niektóre z obowiązujących polskich norm tłumaczone są bezpośrednio z ich europejskich odpowiedników.

Wpisując adres www.nfpa.org w przeglądarce, zobaczymy stronę amerykańskiego stowarzyszenia NFPA (National Fire Protection Association), założonego w 1896 r. przez przedstawicieli firm ubezpieczeniowych. Celem jego powołania było ujednolicanie standardów wymagań dotyczących urządzeń tryskaczowych. Obecnie działalność NFPA oprócz szeregu urządzeń przeciwpożarowych obejmuje również instalacje elektryczne oraz większość aspektów projektowania i budownictwa.

Darmowa rejestracja na stronie NFPA daje możliwość przeglądania wszystkich norm i wytycznych, które stowarzyszenie wypracowało przez lata swojego funkcjonowania, nie można ich jednak wydrukować. Ktoś, kto szuka amerykańskich rozwiązań stosowanych w prewencji pożarowej, znajdzie je m.in. w normie NFPA 1, zawierającej wymogi, których spełnienie decyduje o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w nowych i już istniejących budynkach. Osoby zainteresowane wymaganiami stawianymi strażakom za wielką wodą znajdą je np. w normie NFPA 1001.

Interesującym aspektem działalności NFPA jest prewencja społeczna. W zakładce Public education zamieszczone są materiały propagujące bezpieczeństwo pożarowe w społeczeństwie, każdy może je swobodnie pobrać. Do wykorzystania są gotowe scenariusze zajęć z dziećmi, broszury i materiały graficzne pomocne w prowadzeniu kampanii społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego. NFPA prowadzi również wiele projektów i kampanii informacyjnych związanych z tą tematyką. W przywołanej zakładce znajdziemy też informacje na temat organizowanej przez stowarzyszenie, coraz popularniejszej w USA, kampanii propagującej instalację urządzeń tryskaczowych w prywatnych domach, a także o Tygodniu Bezpieczeństwa Pożarowego.

Na stronie internetowej można zamówić subskrypcję bezpłatnego comiesięcznego newslettera, dostarczającego najaktualniejsze informacje na temat wydawanych dokumentów i działań normalizacyjnych oraz nowych projektów NFPA.

GL
marzec 2017

do góry