• Tłumacz języka migowego
WWW@pożarnictwo

Inżynieria zza wielkiej wody (3)

6 Lipca 2017

Odchodząc od stricte pożarowych standardów i wchodząc na stronę www.csb.gov, możemy zapoznać się z witryną agencji badającej przyczyny chemicznych awarii przemysłowych w całych Stanach Zjednoczonych.

Chemical Safty Board (CSB) swoją siedzibę ma w Waszyngtonie, a członkowie jej zarządu powoływani są przez prezydenta i zatwierdzani przez senat - to pokazuje, jak ważnym organem dla USA jest CSB.

Instytut ma w swoich szeregach wybitnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z różnorakich dziedzin nauki, aby móc jak najpełniej badać przyczyny awarii. Na stronie internetowej możemy zapoznać się z badaniami bieżącymi bądź już zakończonymi. W każdym z poddanych badaniom przypadków agencja przedstawia przyczyny i oprócz technicznych zaniechań wskazuje na błędy ludzkie oraz braki w zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładach i fabrykach. Dochodzenie trwa zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy, raport końcowy przekazywany jest radzie CSB do rozpatrzenia i zatwierdzany przez głosowanie.

CSB ma za zadanie nie tylko wskazać chemiczne i fizyczne przyczyny takich awarii, jak uszkodzenia sprzętowe, ale też ukazać luki i braki w przepisach oraz normach branżowych i systemach zarządzania bezpieczeństwem. Te właśnie ustalenia zawarte są w publikowanych wynikach śledztwa. Doświadczenia zebrane podczas prowadzenia dochodzeń mają wpływ na kształt nowych przepisów dotyczących poszczególnych gałęzi przemysłu.

06PP 55 www CSB 2 1

06PP 55 www CSB 2 2

Na stronie internetowej CSB publikuje coroczne raporty bezpieczeństwa dotyczące całych Stanów Zjednoczonych.

GL
czerwiec 2017

do góry