• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Wpływ czynników kognitywnych i postaw użytkowników na zachowania ograniczające ryzyko powstania pożaru

7 Marca 2019

Insights into the Effects of Cognitive Factors and Risk Attitudes on Fire Risk Mitigation Behavior, Tianzhuo Liu, Huifang Jiao, „Computational Economics” 2018, nr 52, s. 1213-1232.

Chiny, jedna z kolebek cywilizacji, może pochwalić się unikatowymi zabytkami. Niestety w wielu z nich dochodzi do pożarów, trudnych do opanowania ze względu na budulec - drewno. Poszukiwane są zatem różne metody ograniczające ryzyko ich powstania.

Autorzy artykułu postanowili spojrzeć na problem z dwóch perspektyw. Z jednej strony poszukują związku pomiędzy poznawczymi aspektami funkcjonowania człowieka w społeczeństwie a możliwym wpływem na ryzyko pożaru. Z drugiej strony badają, czy sama postawa człowieka wobec zagrożenia, któremu stawia czoła, w tym zagrożenia pożarowego, może mieć istotny wpływ na sposób ograniczania ryzyka.

W artykule opisany problem został dogłębnie przeanalizowany (co jest szczególnie cenne) w kontekście szacowania ryzyka, ale także pogranicza psychologii i bezpieczeństwa pożarowego, a dokładnie wpływu zachowań ludzkich na bezpieczeństwo indywidualne. Wiele uwagi poświęcono metodom ograniczania ryzyka pożarowego. Po przeprowadzeniu niemal 220 ankiet autorzy doszli do interesujących wniosków.

Mogłoby się wydawać, że różnice mentalności pomiędzy społeczeństwem polskim a typowo kolektywistycznym społeczeństwem chińskim dyskwalifikują wyniki badań w kontekście możliwości odniesienia ich do realiów naszego kraju. Czy jednak w obliczu zagrożenia, niezależnie od kultury wiążącej się z krajem pochodzenia, każdy z nas nie zachowa się zgodnie z pierwotnym instynktem: „uciekaj albo walcz”?

st. bryg. w st. sp. dr inż. Waldemar Jaskólski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

do góry