• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Badanie wykorzystania samochodów gaśniczych wyposażonych w CAFS podczas pożarów budynków wysokościowych

10 Marca 2015

Badanie wykorzystania samochodów gaśniczych wyposażonych w CAFS podczas pożarów budynków wysokościowych (Research on application of Heavy Compressed Air Foam Truck Applied in High-rise Building Fires), H. Wang , H. Xie, „Procedia Engineering” 71 (2014), s. 276-285.

W ostatnich latach - wraz ze wzrostem zamożności i rosnącą gęstością zaludnienia - buduje się coraz wyższe budynki o różnym przeznaczeniu. Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej nie jest to sytuacja pożądana, rośnie bowiem istotnie ryzyko utraty życia przez mieszkańców budynków wysokościowych. Taka sytuacja skutkuje narzuceniem restrykcyjnych wymagań bezpieczeństwa, koniecznością wykorzystania zaawansowanych urządzeń przeciwpożarowych itd. 

Z doświadczenia chińskich naukowców wynika, że uszkodzenie urządzeń przeciwpożarowych na skutek pożaru spowodowało znaczne utrudnienia w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych w różnych regionach kraju. Poskutkowało to wyposażeniem wielu samochodów gaśniczych w Chinach w system CAFS (system piany sprężonej).

Autorzy artykułu przywołują jedną z ważniejszych zalet tego systemu w porównaniu z tradycyjnymi środkami gaśniczymi: wodą, czy też pianą ciężką, która ma szczególne znaczenie w pożarach budynków wysokościowych. Otóż, jak wynika z podstaw hydromechaniki, strata ciśnienia wody wynosi ok. 1 bara na każde 10 m wysokości. Ponieważ piana sprężona zawiera w sobie znacznie mniej wody, strata ciśnienia będzie niemal ośmiokrotnie niższa. Nieporównywalnie niższa jest także masa węża gaśniczego wypełnionego pianą.

W dalszej części artykułu autorzy prowadzą rozważania nad maksymalnym czasem gaszenia pożaru przez pojazd z zainstalowanym systemem CAFS, dla różnych rodzajów wytworzonej piany.

W Chinach zwykle samochód taki przewoził będzie 600 l środka gaśniczego oraz 9000 l wody, dzięki czemu mimo ewentualnych problemów z zasilaniem w wodę akcja będzie mogła trwać przez długi czas.

To tylko kilka przykładów zalet piany gaśniczej w kontekście pożarów budynków wysokościowych. Więcej o nich w artykule.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, mł. kpt. dr inż. Paweł Gromek i mł. kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

do góry