• Tłumacz języka migowego
Różności

Związkowy protest

30 Października 2015

Związkowcy skupieni w Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” rozbili miasteczko namiotowe naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Był to kolejny etap protestu strażaków trwającego od 24 sierpnia. Akcja rozpoczęła się od bojkotu kontroli inspekcji gotowości operacyjnej. Od 1 września strażacy bojkotowali nieodpłatne prace gospodarcze w jednostkach PSP. Sześć dni później rozpoczął się bojkot szkoleń w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP oraz szkoleń i zawodów ochotniczych straży pożarnych.

Związkowcy ze strażackiej „Solidarności” żądali rewaloryzacji funduszu wynagrodzeń za lata 2008‐2014 o co najmniej 17% – tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji (o 10% jeszcze w tym roku, o kolejne 7% w roku 2017 lub w programie modernizacyjnym) oraz pokrycia w całości z budżetu państwa kosztów związanych z wysługą lat i wzrostu stawki za służbę w godzinach nadliczbowych z 60% do 100% za godzinę pracy.

Rząd zaproponował podwyżkę na poziomie 4%, ale strażacy ją odrzucili,  argumentując, że kwota ta pokryłaby jedynie część niedoboru funduszu płac za ubiegłe lata.

W proteście przed siedzibą PRM uczestniczyli strażacy z całej Polski. Akcja miała charakter wymienny – reprezentanci różnych województw zmieniali się co 24 godziny. Trwający tydzień protest strażaków prowadzony był w czasie wolnym od służby.

J

fot. Jerzy Linder

do góry