• Tłumacz języka migowego
Różności

Wzmocnione bezpieczeństwo

2 Lipca 2015

Wzmocnione bezpieczeństwo

W Komendzie Głównej PSP podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem a dowódcą generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lechem Majewskim. Celem porozumienia jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania przy realizacji ustawowych zadań dotyczących w szczególności ratowania życia i zdrowia, mienia, środowiska naturalnego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz akcji poszukiwawczych.

Współpraca obejmować ma wymianę informacji m.in.: o zagrożeniach istotnych dla bezpieczeństwa państwa, w tym obiektów należących do MON i PSP, monitorowanie bieżącej sytuacji, organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych, wymianę doświadczeń z prowadzonych ćwiczeń, udostępnianie sprzętu specjalistycznego, a także udzielanie we wspólnie prowadzonych działaniach pomocy medycznej poszkodowanym.

r.
fot. Bogdan Romanowski

do góry