• Tłumacz języka migowego
Różności

Wyróżnienie pedagogów

16 Grudnia 2016

Wyróżnienie pedagogów

Nauczyciele akademiccy SGSP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie otrzymali nagrody z rąk sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

Osiągnięcia naukowe, a przede wszystkim opublikowana w 2015 r. rozprawa habilitacyjna „Ocena środowiska w zamkniętym pomieszczeniu podczas spalania drewna i materiałów polimerowych”, były podstawą przyznania nagrody bryg. dr. hab. Jerzemu Gałajowi. St. bryg. dr Waldemar Wnęk wyróżnił się osiągnięciami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych. Brał udział w opracowaniu programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy. Współuczestniczył także w opracowaniu planów studiów, programów kształcenia studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych.

Nagrodę za innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych otrzymała mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka. Jest autorką nowej specjalności na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego - inżynierii bezpieczeństwa pracy. Z jej inicjatywy powołany został Zakład Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, utworzono pracownię badań czynników szkodliwych oraz pracownię monitorowania zagrożeń środowiska pracy. Uczestniczyła w realizacji projektu multimedialnego treningu decyzyjnego (MTD), doposażyła nowoczesne studio „Blubox”, służące zdobywaniu umiejętności współpracy z mediami, tworzenia podgrywek medialnych, oraz prowadzenia treningów we współpracy z reporterami i dziennikarzami. Powierzono jej funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kolejną kadencję (2016-2020).

Za wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej i szkolnictwa Państwowej Straży Pożarnej nagrodzeni zostali także inni pracownicy SGSP: st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki, mł. bryg. Klaudia Madej, mł. bryg. Wiktor Gawroński, st. kpt. Agnieszka Laszczyńska-Giza, st. kpt. Tomasz Obuchowicz, mł. kpt. Hubert Cabaj, mł. kpt. Piotr Pietrzyk, st. kpt. Michał Gochnio i kpt. Jakub Binio.

Uroczystość miała miejsce w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 listopada. Wzięli w niej udział m.in. komendant główny PSP - nadbryg. Leszek Suski, rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk i oraz komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotr Bogdalski.

red.
Fot. Monika Krajewska

 grudzień 2016

do góry