• Tłumacz języka migowego
Różności

VI Konferencja naukowo-techniczna „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” - Kielce 31.05.2022

20 Kwietnia 2022

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Świętokrzyski zaprasza na konferencję naukowo-techniczną „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”. 
Jest ona zaplanowana na 31 maja 2022 r. i odbędzie się w Kielcach, w hotelu Binkowski (ul. W. Szczepaniaka 42).

Zaproszenie kierujemy do architektów, konstruktorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników wydziałów architektury oraz nadzoru budowlanego, pracowników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych komend miejskich lub powiatowych PSP, a także osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie m.in.:

  • zmian w przepisach techniczno-budowlanych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
  • zasad projektowania systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych,
  • wymaganych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległości pomiędzy budynkami,
  • zapewnienia skutecznych oddzieleń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych,
  • możliwości wykorzystania Eurokodów na potrzeby określania nośności ogniowej elementów budynków,
  • certyfikacji i dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej.

VI Konferencja naukowo-techniczna „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” - Kielce 31.05.2022

do góry