• Tłumacz języka migowego
Różności

Uczelnia z doktoratem

3 Sierpnia 2016

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tym samym SGSP uzyskała status uczelni akademickiej. To przełomowe wydarzenie w obliczu przypadającego na ten rok 45-lecia wyższego szkolnictwa pożarniczego.

Możliwość nadawania stopni doktora przyczyni się aktywizacji naukowej uczelni oraz rozwoju przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, stanowiących często podstawę do ich uzyskania, a w dalszej kolejności - usług badawczych realizowanych na zlecenie przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji, a także osób fizycznych zainteresowanych rozwiązaniem problemów dotyczących analizy zagrożeń i oceny ryzyka oraz opracowaniem przedsięwzięć profilaktycznych i interwencyjnych.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne. Działalność naukowo-dydaktyczna prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne).

red

lipiec 2016

do góry