• Tłumacz języka migowego
Różności

Turniej dla ambitnych

2 Lipca 2015

Turniej Wiedzy Pożarniczej

XXXVIII finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” przeszedł już do historii. Pod koniec maja w Polanicy-Zdroju odbyły się eliminacje pisemne o wejście do ścisłego finału dla niemal setki krajowych finalistów OTWP.

Najwyższe wyniki w rozwiązywaniu testów jednokrotnego wyboru w poszczególnych grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) wyniosły: 28, 24, 31 pkt. na 40 możliwych. Najwięcej problemów sprawiły uczestnikom pytania z historii pożarnictwa, nieco mniej z dziedziny zapobiegania pożarom. Po zakończeniu części pisemnej młodzież i jej opiekunowie zwiedzali Kotlinę Kłodzką: wspięli się na schody sanktuarium w Wambierzycach, przecisnęli przez Błędne Skały w Górach Stołowych oraz uruchomili maszyny w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Po powrocie z wycieczki odbyła się najmniej przyjemna część finału - dogrywka części pisemnej, ostatecznie wyłaniająca finalistów w grupach pierwszej i trzeciej. W grupie drugiej obyło się bez dogrywek. A do finału zakwalifikowali się - w grupie pierwszej: Miłosz Mesjasz, Gustaw Fita, Bartosz Filipak, Izabela Domalewska, Karolina Pakulska. W grupie drugiej: Paweł Łacek, Jakub Koprowski, Kacper Osiński, Julia Brzuska, Marcin Zięba oraz w grupie trzeciej: Maciej Piątek, Kacper Drągowski, Elżbieta Popowicz, Sebastian Jarząbek i Łukasz Filipek.

Zmagania finałowe składały się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Zgodnie z życzeniem organizatora przebiegały - ku sympatycznemu zdziwieniu kuracjuszy - w urokliwej scenerii kwiatów, krzewów i drzew polanickiego Parku Zdrojowego. Należy podkreślić, że nie udałoby się to bez wydatnej pomocy organizacyjnej i sprzętowej Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku i OSP w Polanicy.

W zadaniu pierwszym na stromym, wystrzyżonym trawniku obok placu zabaw dla dzieci finaliści pierwszej grupy wybierali i ustawiali wskazany sprzęt: wąż 75, wąż 52, rozdzielacz i prądownicę wodną, finaliści drugiej grupy zestawiali (pod górę) linię gaśniczą, a grupa trzecia musiała zwinąć sprzęt i ustawić go na pozycji startowej. Były to konkurencje na czas (1 min, 1,5 min, 4,5 min). W drugim zadaniu, bardzo widowiskowym, wykorzystano wielką szachownicę znajdującą się w centralnej części parku. Tu finaliści musieli w ograniczonym czasie napisać nazwy piętnastu przedmiotów ustawionych na określonych współrzędnych białych pól szachownicy. Aby urozmaicić widowisko i zamaskować przedmioty przed skłonnymi do podpowiedzi widzami, na czarnych polach szachownicy rozstawiono białe figury szachowe o wysokości do 1 m. Niestety, żaden z finalistów nie wpadł na pomysł, by ocenić spokojnie sytuację spoza szachownicy, więc tracili sporo czasu na dobieganie do przedmiotów i ustalanie współrzędnych. Efektem była niska punktacja tego zadania.

Seria trzecia zadań praktycznych odbyła się pod muszlą amfiteatru, gdzie finaliści pokazywali zgromadzonym widzom swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy. Zadaniem grupy pierwszej było prawidłowe ułożenie i zabezpieczenie osoby poszkodowanej na desce ratowniczej (jako pozoranci wystąpili turniejowi koledzy i koleżanki), grupa druga udzielała pomocy osobie nieprzytomnej i pozbawionej oddechu (tu użyto fantomów, a do sztucznej wentylacji worków rozprężnych), zaś grupa trzecia udzieliła pomocy motocykliście (ta rola znów przypadła turniejowym koleżankom i kolegom). Zadanie dla najstarszych finalistów było najtrudniejsze, a ocenie podlegało kilka elementów: podejście do osoby poszkodowanej, alarmowanie otoczenia, ustabilizowanie głowy z pomocą osoby postronnej, zdjęcie kasku (imitował go biały hełm OSP), nałożenie kołnierza ratowniczego, ustabilizowanie złamanej ręki za pomocą chusty trójkątnej, zabezpieczenie przed wychłodzeniem. Wszystkie trzy grupy spisały się dobrze lub bardzo dobrze.

Finał ustny rozegrano kolejnego dnia na scenie Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej. Każdy finalista otrzymał dwa pytania. W grupie pierwszej dotyczyły one historii pożarnictwa i zachowań strażaka OSP w mundurze, w grupie drugiej zakresów kursów szkoleniowych dla strażaków OSP różnych szczebli i specjalizacji oraz gaszenia pożarów w lasach, a w grupie trzeciej zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów i przeciwpożarowych zabezpieczeń budowlanych. Po bardzo wyrównanym boju turniej wygrali: Gustaw Fita z woj. wielkopolskiego (grupa I), Jakub Koprowski z woj. łódzkiego (grupa II), Maciej Piątek z woj. lubelskiego (grupa III).

Organizator turnieju - Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w osobie kierowniczki działu programowo-szkoleniowego druhny Leonardy Bogdan, zadbał, by niezależnie od wyniku każdy uczestnik zmagań wyjechał z finału z czytnikiem elektronicznych książek, a piętnastka finalistów dostała tablety. Trójka zwycięzców otrzymała dodatkowy upominek, w postaci rocznej prenumeraty „Przeglądu Pożarniczego”.

Paweł Rochala
fot. Paweł Rochala

do góry