• Tłumacz języka migowego
Różności

Targi IFRE-EXPO

4 Lipca 2018

Najnowocześniejsze urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej, możliwość poszerzenia wiedzy dzięki wykładom, kursom i szkoleniom, a także pokazy strażackich umiejętności – to wszystko czekało od 7 do 9 czerwca na odwiedzających Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO.

Targi zgromadziły w tym roku nieco ponad stu wystawców, wśród nich mogliśmy znaleźć stoiska Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Muzeum Pożarnictwa, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Ufam, że wśród wystawców znajdziecie Państwo sprzęt, który będzie dla Was pomocny. Wierzę, że nasi wystawcy znajdą się wśród firm, które wyposażą Państwa jednostki – podkreślił prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń podczas ceremonii otwarcia. Nadbryg. Adam Czajka, świętokrzyski komendant wojewódzki PSP, odczytał zaś list gen. brygadiera Leszka Suskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant podkreślił w nim, że prezentowane na targach nowe technologie, sprzęt i urządzenia wieńczą wysiłek wielu środowisk: naukowo-badawczych, producentów oraz użytkowników pracujących dla wspólnego dobra – ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Po przemówieniach otwierających targi odbyły się pokazy ratownictwa przygotowane przez świętokrzyskich strażaków. Zaprezentowali oni techniki ratownicze podczas wypadku samochodu osobowego z cysterną przewożącą gaz LPG. Prezentacje i pokazy przygotowali także wystawcy. Zwiedzający mogli zobaczyć m.in., jak działają trenażery pożarów wewnętrznych, jak operować prądami gaśniczymi, czemu służy sprzęt ratownictwa wysokościowego, na czym polegają działania ratownictwa medycznego, a także przetrenować udzielenie pomocy medycznej na fantomie.

PW Targi Kielce

Oryginalnym akcentem targów był pokaz musztry w wykonaniu Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Woli Morawickiej oraz Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Wieruszowa. A o tym, jak wygląda praca psów ratowniczych, mogli się przekonać uczestnicy ostatniego dni targów, dedykowanego ochotniczym strażom pożarnym. Swoje umiejętności zaprezentowały czworonogi i ich opiekunowie z OSP GRS Nowy Sącz. Uczestnicy pokazu dowiedzieli się, jak przebiega i na czym polega szkolenie psa ratownika oraz jakie umiejętności zdobywają na nim psy.

Targi były także okazją do spotkania komendantów powiatowych i miejskich PSP z całego kraju. Uczestniczyli oni w naradzie poświęconej aktualnym i ważkim problemom. Omawiano m.in. zmiany w umundurowaniu i zasady przygotowywania dokumentacji zakupowej, wymagania i wytyczne dotyczące organizowania obozowisk, kempingów i innych zorganizowanych formy wypoczynku. Poruszano także problematykę przygotowania jednostek organizacyjnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do reagowania na anomalie pogodowe, badań medycznych druhów ochotniczych straży pożarnych, a także głośne ostatnio problemy związane ze składowiskami odpadów.

Wystawie towarzyszyło ponadto szkolenie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pt.: „Ochrona przeciwpożarowa budynków – wybrane problemy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków produkcyjno-magazynowych oraz wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu rozwiązań ponadstandardowych”. Jego organizatorami były Komenda Główna PSP wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Kielcach.

PW targi Kielce - prezentacja

Targom patronowali minister spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. IFRE-EXPO towarzyszyły Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

A.Ł.

fot. Anna Łańduch

czerwiec 2018

do góry