• Tłumacz języka migowego
Różności

Projekt w lasce marszałkowskiej

1 Kwietnia 2015

Na początku marca przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków poseł Krystyna Skowrońska, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz przedstawiciele ZOW ZOSP RP w Szczecinie przekazali na ręce marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Zmiana w art. 26 ust. 1. dotyczy zasiłku chorobowego dla osoby poszkodowanej, której niezdolność do pracy spowodowana została uszczerbkiem na zdrowiu doznanym w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, a także świadczenia rehabilitacyjnego dla osoby poszkodowanej, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenia lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Projektowana ustawa ma na celu usunięcie dysproporcji między uprawnieniami strażaków różnych formacji, zmierza także do stworzenia ochrony strażaków nieposiadających żadnego tytułu ubezpieczenia społecznego. Zaproponowane obecnie uregulowanie skutkuje mniej poważnymi konsekwencjami w przypadku strażaków zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub mających inny tytuł ubezpieczenia społecznego, na przykład z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

rom.
fot. Bogdan Romanowski

do góry