• Tłumacz języka migowego
Różności

Program pomocy strażom pożarnym

27 Listopada 2017

Program pomocy strażom pożarnym

Taką nazwę nosi akcja Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA, koordynowana przez Fundację ORLEN – DAR SERCA. Tegoroczna gala finałowa akcji, której gościem honorowym był gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, odbyła się 27 października w Teatrze Kamienica w Warszawie. 

Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków nastąpiło już po raz siedemnasty. Spółka matka oraz spółki Grupy ORLEN: ANWIL, ORLEN Upstream oraz IKS SOLINO przekazały w tym roku darowizny przekraczające łącznie 1 mln zł. W sumie zostało obdarowanych 169 jednostek ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. Od początku uruchomienia programu przekazano na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej darowizny rzeczowe i finansowe o wartości ponad 10 mln zł.
Wagę otrzymywanego wsparcia podkreślił w swoim przemówieniu gen. brygadier Leszek Suski: Działania Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN są nie tylko realizacją zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz polityki dobroczynności. Są czymś znacznie więcej. Są dobrym przykładem spójnego i całościowego myślenia o współczesnym bezpieczeństwie naszego kraju. I za to pragnę gorąco podziękować w imieniu wszystkich beneficjentów.
Warto aplikować o środki poprzez stosowny formularz na stronie internetowej www.orlen.pl (zakładka Odpowiedzialny biznes – Dobroczynność). Nabór wniosków rozpoczyna się rokrocznie na przełomie stycznia i lutego, a kończy na przełomie kwietnia i maja.

MarS
fot. Grzegorz Rogiński 

listopad 2017

do góry