• Tłumacz języka migowego
Różności

Profilaktyka pożarowa

24 Stycznia 2017

IV seminarium

IV seminarium „Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej – aspekty inżynierskie i formalne” odbyło się 8 grudnia ub. roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

W przystępnej formie przedstawiono na nim specjalistyczne zagadnienia z zakresu profilaktyki pożarowej. Skupiono się na tych, które sprawiają najwięcej problemów rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przedstawicielom organów PSP oraz projektantom. Prelegenci (m.in. z KG PSP, CNBOP-PIB i ITB) omówili znaczenie i wpływ zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej na kształtowanie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych (E. Ziębaczewski), problemy praktyczne w projektowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji użytkowych w budynkach (R. Szczypta i E. Ziębaczewski), a także praktyczne aspekty stosowania wyrobów budowlanych służących zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach budowlanych (T. Kiełbasa, J. Zboina, P. Sulik). Znaczenie danych wejściowych i wyjściowych przy analizach numerycznych CFD rozwoju pożaru i problemy związane z ich weryfikacją były przedmiotem wystąpień kolejnych prelegentów (G. Sztarbała, R. Szczypta, W. Węgrzyński). Odniesiono się również do nowych wymagań dotyczących przeciwpożarowych zbiorników wodnych (D. Dziwulski). Zainteresowanie wzbudziły referaty dotyczące problematyki zapewnienia bezpieczeństwa ekipom ratowniczym podczas pożarów instalacji fotowoltaicznych (T. Jopek) oraz dobrych praktyk w zakresie wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (J. Piechocki). Merytoryczną część seminarium zakończyła burzliwa, ciekawa i konstruktywna dyskusja, w trakcie której uczestnicy mogli odnieść się do treści poszczególnych wystąpień. Przedsięwzięcie to jest jednym z ważnych elementów rozwoju i upowszechniania specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

EZ.
fot. Ernest Ziębaczewski

styczeń 2017

do góry