• Tłumacz języka migowego
Różności

„Ogniki” w PSP

2 Lipca 2015

W Komendzie Głównej PSP odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Podczas niej mówiono m.in. o przygotowaniu PSP do działań związanych z dekontaminacją podczas skażeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych, a także o zasadach organizacji doskonalenia zawodowego w ramach KSRG. Zastępca dyrektora KCKRiOL w KG PSP bryg. Mariusz Feltynowski przedstawił raport z zagranicznej pomocy ratowniczej udzielonej Nepalowi.


W drugiej części narady jej uczestnicy spotkali się z minister spraw wewnętrznych Teresą Piotrowską oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Urszulą Augustyn. Przedstawicielka MEN przedstawiła zebranym założenia do trzyletniego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła PLUS”. Dotyczy on czterech sfer bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkół podstawowych: cyberprzestrzeń, czas wolny od zajęć szkolnych, szkoła oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Założenia do strażackiej ścieżki edukacyjnej oparto na doświadczeniach PSP, m.in. z Rakoniewic, Tarnowa i Krakowa.

Program zakłada sfinansowanie prac nad stworzeniem w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP sal dydaktycznych, zwanych „Ognikami”. MEN zapewni również szkolenia dla strażaków wytypowanych do prowadzenia tego typu zajęć z dziećmi. Pierwsze sale zaplanowano otworzyć już we wrześniu tego roku.

b.
fot. Bogdan Romanowski

do góry