• Tłumacz języka migowego
Różności

O ochronie ludności

19 Sierpnia 2016

Jednym z najważniejszych problemów, tak z perspektywy państwa, jak i obywatela, jest ochrona ludności. Troska o nią to pierwszoplanowe zadanie organów administracji publicznej.

Publikacją poruszającą problem szeroko rozumianej ochrony ludności jest książka dr. Sławomira Górskiego pt.: „Współczesna ochrona ludności (Aspekty prawne i organizacyjne), która ukazała się nakładem Wydawnictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Zdefiniowano w niej istotę ochrony ludności, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Opisano krajowe i międzynarodowe uwarunkowania ochrony ludności, w aspektach: formalno-prawnym i organizacyjnym. Na potrzeby publikacji, wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez jej autora w ramach pracy doktorskiej poświęconej uwarunkowaniom ochrony ludności w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak napisał w recenzji książki prof. dr hab. Jerzy Wolanin: „… w sposób kompleksowy charakteryzuje ona krajowe oraz międzynarodowe uwarunkowania ochrony ludności, koncentrując się zarówno na ich formalnym charakterze (podstawy prawne, dokumenty strategiczne), jak i wymiarze organizacyjnym (zasoby ratownicze, sposób organizacji). Na uwagę zasługuje perspektywa badawcza autora, który rozważając aspekty teoretyczne bezpieczeństwa publicznego, jednocześnie szczegółowo analizuje funkcjonalny wymiar ochrony ludności oraz obrony cywilnej, wskazując ich istotę, zakres oraz czas funkcjonowania”.

Sławomir Górski, Współczesna ochrona ludności (Aspekty prawne i organizacyjne), Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2016

AW

do góry