• Tłumacz języka migowego
Różności

Nowy zastępca komendanta głównego PSP

1 Października 2018

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński na wniosek komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z dniem 4 września 2018 r. powołał st. bryg. Arkadiusza Biskupa na stanowisko zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Akt powołania nowemu zastępcy komendanta głównego PSP wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

 St. bryg. Arkadiusz Biskup jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1993 r. w stopniu młodszego kapitana, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu studiów skierowano go do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie początkowo pełnił ją na stanowisku technika sprzętowego. Następnie obejmował kolejne stanowiska służbowe, by w 1998 r. zostać mianowanym na stanowisko kierownika sekcji. Po reformie administracyjnej w 1999 r. w nowo powstałej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjnego, a w 2000 r. dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Częstochowie. W lutym 2008 r. rozkazem śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP został powołany na stanowisko nieetatowego zastępcy dowódcy Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „Poraj”. Od 22 listopada 2016 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach, a 19 maja 2017 r. powołano go na to stanowisko.

fot. MSWiA
wrzesnień 2018

do góry