• Tłumacz języka migowego
Różności

Nagrody komendanta głównego PSP

27 Listopada 2017

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wysoki poziom dyscypliny służbowej przyznał nagrody finansowe ze środków budżetowych Komendy Głównej PSP zaplanowanych na 2017 r. strażakom realizującym zadania służbowe na stanowisku: zastępcy dowódcy zmiany (834 strażaków), dyspozytora, dyżurnego operacyjnego, dyżurnego stanowiska kierowania, starszego dyżurnego stanowiska kierowania i dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania (łącznie 584 osoby), rzecznicy prasowi komendantów wojewódzkich PSP (16 strażaków), naczelnicy w KP/KM PSP realizujący zadania operacyjne (195 osób), dowódcy szkolnych jednostek ratowniczo-gaśniczych w Krakowie, Bydgoszczy i Częstochowie (3 strażaków).

Komendant przyznał w sumie 1616 nagród strażakom pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych i szkołach PSP ze wszystkich województw. Ponadto wyróżnił 47 nagrodami finansowymi strażaków pełniących służbę w szkołach pożarniczych PSP szczególnie zaangażowanych w działania związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów i nawałnic na terenie kraju.

red.

listopad 2017

do góry