• Tłumacz języka migowego
Różności

Nabór 2017/2018

22 Marca 2017

Zmieniają się zasady naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2017/2018. Dokument zatwierdził 3 marca komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski.

Osoby zainteresowane edukacją w szkołach pożarniczych muszą podjąć decyzję do 15 maja. Wtedy upływa termin złożenia podania, świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości oraz dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci muszą także pamiętać o zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego oraz oświadczeniu o zdrowiu, które będzie trzeba dostarczyć do szkoły przed egzaminem. Zaświadczenie lekarskie nie może być wystawione wcześniej niż 15 czerwca 2017 r.

Kandydaci będą musieli zmierzyć się z egzaminem teoretycznym (po 25 zadań z chemii i fizyki) i sprawnościowym. O ile w pierwszym z nich nie ma żadnych różnić w porównaniu do minionego roku, o tyle zmodyfikowany został egzamin sprawnościowy. W poprzednim roku obejmował on sprawdzian z pływania i sprawdzian braku lęku wysokości, bieg na 50 m oraz na 1000 m, a także podciąganie się na drążku. Kandydaci przed przystąpieniem do prób sprawnościowych musieli zaliczyć próbę wydolnościową Harvard step-up test. W tym roku przyjdzie się im zmierzyć z dwoma próbami sprawnościowymi (bieg po kopercie i podciąganie się na drążku) oraz wielostopniowym testem wydolnościowym tzw. beep-testem. Przejście testu sprawnościowego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego, a także wykaz niezbędnych dokumentów oraz filmy instruktażowe można znaleźć na stronach szkół.

Red.

marzec 2017

do góry