• Tłumacz języka migowego
Różności

Modernizacja służb

24 Stycznia 2017

Nowoczesne, jeszcze skuteczniejsze i dobrze wyposażone służby – to cel, który ma zostać osiągnięty dzięki Programowi Modernizacji Służb Mundurowych. Przewiduje on przekazanie na ten cel niemal 9,2 mld zł w latach 2017-2020.

W programie przewidziane są trzy podstawowe obszary działań, polegające na budowie nowych obiektów oraz przebudowie i modernizacji starych, wymianie sprzętu i wyposażenia, a także wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników. Pierwsze podwyżki mają nastąpić już w 2017 r., a do 2019 r. wyniosą one 609 zł dla funkcjonariuszy i 597 zł dla pracowników. Za realizację programu odpowiadają szefowie służb podległych MSWiA.

red.

do góry