• Tłumacz języka migowego
Różności Małgorzata Romanowska

Lifting logo

5 Czerwca 2017

Logo PSP, stworzone 25 lat temu, przeszło rewitalizację. Zadania podjął się artysta grafik Zbigniew Stasik, jego twórca.

Przez lata logo przeszło wiele nieformalnych zmian i modyfikacji. W efekcie powstało kilka wersji znaku, różniących się nieznacznie. Pod koniec ubiegłego roku udało się odnaleźć autora znaku i nawiązać z nim kontakt. Można więc było pomyśleć o uporządkowaniu logo, lekkim odświeżeniu, a przede wszystkim stworzeniu jednej oficjalnej wersji, dostosowanej do współczesnych możliwości graficznych.

Było to zadanie czasochłonne. – Pierwsze szkice powstały 25 lat temu. Logo składa się z kilku znaków – symboli. Są to: pełna nazwa „Państwowa Straż Pożarna”, godło państwa polskiego – Orzeł Biały, historyczny hełm strażacki, dwa toporki, płomienie, a także wieniec z liści i owoców dębu oraz wawrzynu – podkreśla Zbigniew Stasik. Na kobaltowej wstędze znajduje się biały napis wykonany autorskim projektem czcionki. Orła Białego umieszczono na tle czerwonego koła.

Autor wyeliminował zbędne kreski piór, aby nie zaciemniały bieli. Hełm strażacki i dwa toporki są w kolorze stalowym, płomienie zaś w kolorze tła orła. Liście, owoce dębu i wawrzynu są w kolorze złota. Wielość symboli została zamknięta w formę koła, która porządkuje wszystkie graficzne elementy i nadaje czytelności znakowi – godła urzędu państwowego. Te elementy również podporządkowane są symetrii osi. Czytelność znaku sprawdza się w mniejszej skali, o podstawie 13 mm, na przykład na wizytówce, druku firmowym czy kopercie.

Aby uniknąć przekształceń znaku oraz ułatwić stosowanie go przez jednostki organizacyjne PSP, powstanie księga wizualizacji znaku, która zwieńczy prace nad rewitalizacją logo. Każdy element – jego miejsce, kształt, wielkość i kolor – będzie ściśle określony, zgodnie z zamysłem autora. Nowa wersja logo do pobrania z www.straz.gov.pl.

Małgorzata Romanowska

maj 2017

Małgorzata Romanowska Małgorzata Romanowska
do góry