• Tłumacz języka migowego
Różności

Kongres Pożarnictwa

10 Lipca 2015

12 edycja Ogólnopolskiego Kongresu Pożarnictwa

Liderzy branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej w zakresie projektowania, inwestycji budowlanych oraz  prewencji pożarowej. Ponad 1000  specjalistów spotka się 23 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie

Już wkrótce bo 23 lipca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Konsula Honorowego Finlandii, będzie miała miejsce 12 edycja Ogólnopolskiego Kongresu Pożarnictwa - największego wydarzenia w branży ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Specjalistyczne wykłady, pokazy ratownictwa technicznego, medycznego - udzielania pierwszej pomocy, technik gaszenia, warsztaty „praktyka” oraz najlepsi z branży eksperci to tylko przedsmak tego co wydarzy się w tym dniu. Stadion Narodowy kojarzony przede wszystkim z piłką nożną przejmą na ten dzień znawcy ochrony przeciwpożarowej.

Dzień Specjalisty podczas Kongresu

Wśród gości kongresu nie zabraknie czołowych biur projektowych, architektów, instalatorów i integratorów systemów; przedsiębiorstw budowlanych, techników, inżynierów i konsultantów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej czy też pracowników pionów i służb technicznych sektora budownictwa, przemysłu i energetyki a także w głównej mierze przedstawicieli Komend PSP i OSP z całej Polski.

Bogaty program merytorycznych wykładów ukierunkowany będzie na zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem energetycznym w budownictwie i przemyśle, a szczególnie zapobieganiu pożarom i awariom przemysłowym oraz prawidłowemu projektowaniu nowoczesnych obiektów budowlanych. Organizatorzy zadbali o staranny dobór tematów, nie tylko pod kątem ich atrakcyjności merytorycznej, ale również pokazania występujących problemów od strony praktycznej. Oprawę merytoryczną zapewnią Goście Specjalni Kongresu - eksperci i specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i prewencji przeciwpożarowej: nadbryg. w st. spocz. prof. dr Ryszard Grosset, mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Ogrodnik, mgr inż. Jerzy Ciszewski, mgr inż. poż. Tadeusz Cisek, mgr inż. Aleksander Migut oraz mgr inż. Józef Seweryn. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru - wymóg formalny czy rzeczywiste przygotowanie budynku do zdarzeń nagłych, ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń - problemy obliczeniowe, projektowanie aranżacji przestrzeni biurowej w budynkach w aspekcie ochrony przeciwpożarowej czy nowoczesne i efektywne systemy gaśnicze  to zaledwie jedna z wielu propozycji Kongresu.

Przegląd nowości rynkowych

Pokazy technik gaśniczych, ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia Jednostek Straży Pożarnych

Tak, jak w poprzednich edycjach, i tym razem konferencji towarzyszyć będzie WYSTAWA  WIODĄCYCH DOSTAWCÓW ROZWIĄZAŃ I SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH. Oprócz stałych punktów dotychczasowych edycji, nowością tegorocznej z całą pewnością będzie Strefa Praktyka podczas której równolegle z konferencją prowadzone będą Warsztaty Techniczne. Specjalną propozycję dla Uczestników przygotowały również Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Projektów Miejskich Urzędu m.st. Warszawy  czy  Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej i Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficerów Pożarnictwa IFOA. Uczestnicy będą mogli zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów. Warto nadmienić iż tegoroczny Kongres Honorowym Patronatem objęła również PIIB Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 

„Oko w Oko z Rzeczoznawcą”

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków są niezwykle rozbudowane, stosunkowo zawiłe i nie jednokrotnie niespójne, a problem z odbiorami wielu inwestorom w Polsce spędza sen z powiek. W odpowiedzi na oczekiwania i po raz pierwszy w Polsce, absolutny debiut podczas Kongresu Pożarnictwa będzie miał projekt OKO W OKO Z RZECZOZNAWCĄ przygotowany przez Organizatora Kongresu, podczas którego wychodząc naprzeciw problemom projektantów i inwestorów, gremium rzeczoznawców reprezentowane przez Zespół Rzeczoznawców ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Inżynierów Pożarnictwa PROTECT, SIBP Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX oraz Zespół Rzeczoznawców DAAL wystąpi w innym niż dotychczas charakterze tj. Eksperta-Konsultanta, z którym goście Kongresu będą mogli spotkać się, wymienić doświadczenia, zasięgnąć opinii i porad. Ten nowatorski projekt będący odpowiedzią na oczekiwania wielu inwestorów z pewnością zasługuje na uznanie i z całą pewnością będzie powielany przez innych organizatorów konferencji. Wśród debiutów tegorocznego kongresu polską premierę będzie miał długo oczekiwany przez Architektów i Projektantów ArchiCAD 19 oraz Poradnik Projektowania Aranżacji Przestrzeni w Budynkach Biurowych opracowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SIBP.

Technologia BIM w służbie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Czym właściwie jest BIM? Na czym polega projektowanie w technologii BIM? Z terminem tym spotykamy się coraz częściej. Budownictwo to sektor, który musi sprostać stale rosnącym wymaganiom. Konsekwencją zmian i rozwoju jest ciągłe ulepszanie rozwiązań. BIM (Building Information Modelling) - innowacyjna technologia parametrycznego modelowania informacji o budynku, to koncepcja która zrewolucjonizowała podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. Recepta na kłopoty z koordynacją międzybranżową w dokumentacji budowlanej, problemy ze spójnością w projektach, kolizje i wiele innych. Nazwa "BIM" robi karierę. Chyba wszyscy interesujący się nowymi technologiami związanymi z projektowaniem, integracją systemów i budownictwem już się z tą nazwą zetknęli, lecz wciąż jeszcze niewiele osób zdaje sobie sprawę, na czym właściwie polega technologia BIM, jak bardzo jest innowacyjna, jaka jest jej teraźniejszość i przede wszystkim, jaka jest jej przyszłość. Przyszłość która usprawni proces inwestycyjny, począwszy od projektowania, przez harmonogramy i kosztorysowanie, aż po kompleksową realizację i zarządzanie obiektem.
W trakcie kongresu mgr inż. Jakub Kulig - BIM Project Manager, Robobat Polska Certyfikowany trener Autodesk,  absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, autor licznych opracowań traktujących o integracji międzybranżowej oraz prelegent na wielu konferencjach o tematyce BIM w kraju i za granicą, poprowadzi prezentację „Technologia BIM w służbie bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, w trakcie której przedstawi najnowsze rozwiązania technologiczne, zapewniające bezpieczeństwo i właściwe działanie służ ratunkowych podczas sytuacji kryzysowej oraz wskazanie atutów posiadania przez służby ratunkowe modelu 3D obiektu wraz z możliwością wykonania potrzebnych analiz i symulacji. Podczas prezentacji zostaną omówione następujące tematy: Model 3D budynku - Autodesk Revit, Plan ewakuacji - Autodesk Navisworks, Analiza rozprzestrzeniania i odprowadzania dymu, rozkładu temperatury - Autodesk Simulation CFD, Analiza FDS - zachowanie ognia i dymu w budynku - Autodesk Project Scorch.

Integrować czy nie integrować ? - systemy sygnalizacji pożarowej a automatyka pożarowa

Podczas kongresu nie zabraknie tematów dla instalatorów, elektroinstalatorów,  czy  projektantów i integratorów instalacji niskoprądowych. INTEGROWAĆ CZY NIE INTEGROWAĆ? na to pytanie odpowie mgr inż. Mariusz Radoszewski - wysokiej klasy specjalista w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jako inżynier wsparcia technicznego związany zawodowo od 14 lat z firmą Polon-Alfa w Bydgoszczy. Wykładowca i wielokrotny prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz sympozjach. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydawanych na łamach czasopism branżowych oraz w mediach elektronicznych. W programie pojawią się także zagadnienia związane z zapobieganiem awariom przemysłowym, przegrodom przeciwogniowym, wewnętrznym i zewnętrznym zespołom pompowym czy systemom hydrantowym. Wśród nowości pojawią się m.in. nowe technologie w zakresie zabezpieczenia kabli i przewodów, hybrydowe i zasysające systemy detekcji dymu i pożaru, nowości w systemie bezpieczeństwa pożarowego E-90, systemów zasilania gwarantowanego, obowiązków użytkownika w zakresie dozoru i utrzymania oświetlenia awaryjnego badań i symulacji detekcja gazów CO i LPG i sterowania wentylacją w garażach i parkingach które omówi mgr inż. Iwona Żupańska Hekato Electronics oraz dr inż. Dorota Brzezińska Ekspert i Wykładowca Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, Współautorka m.in. poradnika "Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych" oraz „Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych”.  Wśród Prelegentów nie zabraknie również mgr inż. Marka Kośmider - Kierownika Działu SSP MIWI URMET który omówi systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru firmy HOCHIKI.

Dla amatorów nowych technologii nie koniecznie związanych z pożarnictwem czekać będzie SOLOWHEEL najmniejszy, ekologiczny i najwygodniejszy pojazdy osobisty jaki kiedykolwiek wynaleziono. Ten stabilizowany żyroskopowo elektryczny monocykl jest przeznaczony do stosowania wszędzie gdzie można skorzystać z przenośnego pojazdu elektrycznego. Jest niezwykle kompaktowy a jazda nim daje dużo frajdy. Podczas kongresu będzie możliwość wypróbowania go osobiście przez Uczestników.

Konferencyjne specjalności w pigułce to m.in.:

 • specjalistyczne wykłady dla projektantów i instalatorów, wskazanie dobrych praktyk projektowych, omówienie zmian w przepisach i ich interpretacji, błędy montażowe i jak ich unikać,
 • strefa „praktyka” - warsztaty techniczne: funkcjonalność i dobór rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym, integracja systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku, budowa i eksploatacja obiektów, utrzymanie ruchu, wymiana doświadczeń, testowanie rozwiązań, studium przypadku, przykładowe realizacje, konfrontacja spostrzeżeń nt. najnowszych technologii i rozwiązań branżowych,
 • NOWOŚCI w monitoringu wizyjnym, sygnalizacji pożarowej, systemach detekcji i kontroli dostępu, projektowaniu obiektów ze względu na wymagania przeciwpożarowe, instalacje, sieci i urządzenia, systemy dozoru i kontroli, drogi pożarowe, drzwi specjalne i pożarowe, pożarowe wyłączniki prądu, zawory odcinające, detekcja pożarowa, zasilanie gwarantowane, ochrona serwerowni, wentylacja pożarowa, SUG, zagadnienia formalno-prawne ATEX - Strefy Ex,  Bierna ochrona pożarowa jako niezbędny element każdej inwestycji, stałe urządzenie gaśnicze jako najlepsza alternatywa wśród gazów obojętnych, Burzowy System Ostrzegawczy - CPMP, nowe normy i przepisy dla hydrantów wewnętrznych, systemy DSO w obiektach trudnych akustycznie: Hale sportowe, Stacje metra, Sale Koncertowe, zastosowanie sygnalizatorów głosowych w projektach SAP i nie tylko
 • dobre praktyki projektowe i odpowiedzialność projektanta - konsultacje projektów w trakcie trwania konferencji,
 • bierne i czynne systemy ochrony przeciwpożarowej,
 • budowa i eksploatacja obiektów, utrzymanie ruchu,
 • ustawodawstwo - zmiany w przepisach, interpretacje
 • symulacje zdarzeń i ewakuacji, ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, pokazy i prezentacje funkcjonowania systemów
 • ekspozycja zewnętrzna przed Stadionem Narodowym: prezentacja pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
 • łącznie 24 panele techniczne i merytoryczne, 6 Ekspertów, łącznie 600 minut wykładów, blisko 2000 produktów, ponad 3000 m2 pow. przeznaczonej na wykłady i prezentacje,
 • konsultacje z ekspertami, rzeczoznawcami ds. ppoż, prawnikami i doradcami technicznymi,
 • BEZPŁATNY UDZIAŁ  w kongresie i BEZPŁATNE materiały szkoleniowe,
 • IMIENNY CERTYFIKAT podpisany przez Ekspertów Konferencji,
 • panele dyskusyjne, udział w konkursach i losowaniu nagród,
 • dobra kawa, miła atmosfera i czas na rozmowy kuluarowe … a to zaledwie część propozycji które dla Państwa przygotowaliśmy.

Kongres Pożarnictwa to jedna z największych, jeśli nie największa jednodniowa konferencja poświęcona popularyzacji i zwiększaniu świadomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Polsce. To szansa spotkania ponad 1000 specjalistów w zakresie projektowania, inwestycji budowlanych oraz prewencji pożarowej. Jeżeli chcesz spotkać się z kolegami z branży, wymienić poglądy, podzielić się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami, to nie może Cię zabraknąć!

50 zaproszeń na Kongres Pożarnictwa dla Czytelników .......(nazwa Państwa Wydawnictwa)…..  czeka do odbioru u Organizatora: tel. +48 22 678 58 25, biuro@konferencjebranzowe.pl. Na zaproszenie uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne ale wymaga wcześniejszej rejestracji i potwierdzeniem obecności. Liczba miejsc ograniczona!

Rezerwacja wolnych miejsc:

Zapisz się już dziś ONLINE
Zgłoszenia SMS  732 972 424, SMS  733 017 790, e-mail: biuro@konferencjebranzowe.pl
(w celu przyjęcia zgłoszenia wymagane podanie nazwa i adres firmy, imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu, adres e-mail)

Bądź na bieżąco i śledź stronę konferencji: kongrespozarnictwa.pl

do góry