• Tłumacz języka migowego
Różności

KALENDARIUM 25 lat PSP

6 Czerwca 2017

1992

1.07 – formalny początek działalności Państwowej Straży Pożarnej (PSP); podpisanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym / 26.08 – początek pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej (największego w powojennej Polsce)

1993

10.02 – komendant główny PSP podpisuje zarządzenie w sprawie utworzenia Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i nadania mu statutu / 11.10 – ustanowiony zostaje Medal Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego, jako forma uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej, wyróżniających się podczas akcji ratowniczych oraz legitymujących się kilkudziesięcioletnią nienaganną służbą

1994

24.04 – powołanie w Bornem-Sulinowie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP / 28.04 – komendant główny PSP i prezes Państwowej Agencji Atomistyki podpisują porozumienie o współpracy w zakresie zagrożeń radiacyjnych / 28.12 – podpisanie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego / 30.12 – PSP i Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu podpisują porozumienie o współdziałaniu ratowniczym

1995

1.01 – początek roku, w którym został uruchomiony krajowy systemu ratowniczo-gaśniczy / 18.04 – wybuch gazu w 10-piętrowym budynku mieszkalnym w Gdańsku Wrzeszczu / 17.06 – oficjalne otwarcie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

1996

15.04 – komendant główny PSP podpisuje zarządzenie w sprawie zasad tworzenia JRG w miejscowościach i innych jednostkach organizacyjnych / 3.07 – komendant główny PSP podpisuje zarządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania odwodów operacyjnych / 17.10 – porozumienie komendanta głównego PSP z dowódcą Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w sprawie świadczenia usług lotniczych w działalności ratowniczej i zapobiegawczej PSP / 8.11 – uchwalenie przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o PSP

1997

10.04 – ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec podpisują umowę o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków / 23.04 – komendant główny PSP podpisuje zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków szkolenia PSP / 6-3.07 – jednostki PSP biorą udział w działaniach ratowniczych na obszarach zalanych i zagrożonych tzw. powodzią 1000-lecia / 10.09 – JRG w Bornem Sulinowie zostaje włączona do struktury SGSP, jako Zakład Ratowniczo-Gaśniczy nr 2 / 17.09 – podpisanie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG / 11.12 – powołanie liczącego 77 członków Zespołu Poselskiego Strażaków

1998

30.06 – porozumienie o współpracy między PCK i PSP / 10.09 – powołanie przez komendanta głównego PSP zespołu do spraw przygotowania procedur wdrożenia reformy ustrojowej państwa w PSP / 9.12 – koniec pierwszego etapu prac komisji ds. ratownictwa medycznego – powstają procedury ratownictwa medycznego oraz zakres czynności medycznych strażaków ratowników KSRG, dokumentacja z udzielanej pomocy medycznej, a także standardy sprzętowe i programy szkolenia, w tym kształcenia podyplomowego lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego w PSP

1999

1.01 – weszła w życie reforma administracji publicznej; PSP funkcjonuje na poszczególnych poziomach administracji publicznej jako administracja zespolona / 14.11 – do Turcji dociera 58 strażaków-ratowników PSP i podejmuje pierwsze działania ratownicze w miejscowości Duzce, gdzie usytuowane było epicentrum trzęsienia ziemi o sile 7 st. w skali Richtera

2000

24.01 – ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Słowacji zawierają umowę o współpracy i wzajemnej pomocy na wypadek katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych zdarzeń / 6.04 – ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Węgier podpisują umowę o współpracy ratowniczej / 8.06 – umowa zawarta przez ministrów spraw wewnętrznych Polski i Republiki Czeskiej o współpracy i pomocy wzajemnej ratowniczej / 17.07 – otwarcie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności / 29.08 – porozumienie o współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i PSP / 5-7.09 – Międzynarodowe Ćwiczenia Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych w Gdańsku, zorganizowane w Polsce po raz pierwszy; na wspólnych manewrach spotykają się grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz treserzy psów z Anglii, Niemiec, Francji, Szwecji, Ukrainy i Polski / 12.10 – porozumienie pomiędzy PSP a Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, regulujące zasady współpracy, szkolenia i wymiany doświadczeń

2001

6.05 – porozumienie o współpracy pomiędzy komendantem głównym PSP – szefem OCK i komendantem głównym Straży Granicznej / 30.06 – straż pożarna zdobywa I miejsce w rankingu zaufania do instytucji publicznych / 20.09 – porozumienie PSP i Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej

2002

22.04 – prezydent RP podpisuje ustawę o stanie klęski żywiołowej / 5.05 – pożar w Rafinerii Trzebinia / 19.07 – umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich skutków między Polską i Ukrainą / 21.07 – początek akcji gaszenia pożaru gazu w Podziemnym Magazynie Gazu „Wierzchowice” / 18.08-5.09 – polska grupa 78 strażaków-ratowników pomaga dotkniętej powodzią Republice Czeskiej / 18-29.08 – polska grupa 23 strażaków-ratowników prowadzi działania ratownicze przeciwpowodziowe na terenie Saksonii / 20.10 – porozumienie o współdziałaniu i wzajemnej współpracy PSP oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

2003

23-27.05 – grupa poszukiwawczo-ratownicza PSP z Gdańska pomaga Algierii po trzęsieniu ziemi / 16.07 – porozumienie PSP oraz siedmiu organizacji humanitarnych o współdziałaniu 26.11 – pierwszy sprawdzian znajomości zmian w przepisach prawa i zasadach wiedzy technicznej dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych według nowych przepisów / 17.12 – porozumienie o współpracy PSP z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa / 27.12 – wylot 28-osobowej grupy strażaków do Iranu dotkniętego trzęsieniem ziemi

2004

12.03 – porozumienie PSP z GOPR-em / 12.05 – podpisanie „Instrukcji metodycznej dotyczącej współpracy jednostek straży pożarnych RP z Korpusem Pożarniczo-Ratowniczym i jednostkami straży pożarnych Republiki Słowackiej przy udzielaniu pomocy wzajemnej”

2005

1-3.01 – PSP bierze udział w akcji dostarczenia do Sri Lanki i Indonezji w związku z trzęsieniem ziemi i tsunami ponad 18 t: środków dezynfekcyjnych, lekarstw, płynów fizjologicznych, opatrunków, tabletek do uzdatniania wody oraz koców, śpiworów i prześcieradeł / 15.07 – 31.08 – akcja informacyjna PSP dotycząca wdrożenia i uruchomienia od 1 września numeru alarmowego 112 / 10-19.10 – polska grupa poszukiwawczo-ratownicza PSP pomaga Pakistanowi po trzęsieniu ziemi

2006

28.01 – zawalenie się dachu hali wystawowej w Chorzowie; obrażenia odniosło 141 osób, zginęły 62 osoby / 11.05 – porozumienie PSP i Zarządu Głównego ZOSP RP określające system szkolenia członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych / 6.06 – publikacja pierwszego numeru kwartalnika CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”

2007

27.07-1.08 – pomoc humanitarna Macedonii w związku z katastrofalnymi pożarami lasów / 11.12 – działania PSP związane z usuwaniem skutków wycieku oleju do Wisły na terenie Torunia i Bydgoszczy

2008

31.07 – publikacja ustawy z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, nakładająca na komendantów wojewódzkich PSP nowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania poważnym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania tych odpadów

2009

6-10.04 – certyfikacja polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej zgodnie ze standardami Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa (INSARAG), utworzonej przy ONZ na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań

2010

15.01 – polscy ratownicy spieszą z pomocą poszkodowanym po trzęsieniu ziemi w Haiti / 10.04 – katastrofa polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku, strażaccy psycholodzy udzielają pomocy psychologicznej rodzinom ofiar / 21.08 – do kraju wraca 159 polskich strażaków, którzy pomagali w walce z ogromnymi pożarami lasów i torfowisk w okolicach Moskwy / 11.12 – polscy strażacy wyjeżdżają na pomoc dotkniętym powodzią mieszkańcom Czarnogóry

2011

22.07 – podpisanie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia PSP / 22.08 – w CS PSP rozpoczęła się I tura szkoleń dla ukraińskich i gruzińskich ratowników / 14-16.09 – na poligonie wojskowym w Nowej Dębie, Zalewie Machowskim oraz na terenie zakładów „Siarkopol” w Tarnobrzegu odbywają się największe jak dotąd międzynarodowe ćwiczenia grup ratowniczych pod kryptonimem EU CARPATHEX 2011 / 24.11 – PSP podpisuje deklarację o współpracy z wiodącymi w kraju przedsiębiorstwami przemysłu naftowego i gazowego

2012

8.06 – Inauguracja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na Stadionie Narodowym w Warszawie (największa w historii PSP operacja zabezpieczenia meczy, stref kibica i imprez towarzyszących) / 18.10 – w SGSP odbywa się seminarium poświęcone etyce zawodowej funkcjonariuszy PSP, które zapoczątkowało dyskusje nad stworzeniem kodeksu etyki

2013

22-26.04 – w Żaganiu odbywają się ćwiczenia POLEX 2013, sprawdzające proces działań międzynarodowych grup poszukiwawczo-ratowniczych / 20.08 – podpisanie porozumienia o współpracy PSP ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich / 8-9.10 – międzynarodowa konferencja w SGSP poświęcona tematyce prewencji społecznej oraz propagowaniu czujek dymu i czujników tlenku węgla / 14.11 – pożar rurociągu gazowego oraz budynków mieszkalnych w Jankowie Przygodzkim

2014

15.02 – Zbigniew Bródka, strażak PSP z Łowicza, zostaje w Soczi mistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 / 19.05 – porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa / 5.06 do kraju wraca 37 strażaków, którzy przez dwa tygodnie nieśli pomoc dotkniętej powodzią Bośni / 9-10.06 w Rynie na Mazurach odbywa się konferencja „Pożary wewnętrzne” z udziałem światowych ekspertów z 18 krajów

2015

16.01 – podpisanie umowy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii / 8-13.06 – pierwszy w historii Międzynarodowych Targów Pożarnictwa, Klęsk Żywiołowych, Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony INTERSCHUTZ „Dzień Polski”, promujący polską straż pożarną / 15.06 – polscy strażacy wyruszają z konwojem pomocy humanitarnej Ukrainie, dostarczając dary instytucji i organizacji pozarządowych

2016

14.04 – strażacy zabezpieczają główne obchody 1050. rocznicy chrztu Polski w Katedrze Gnieźnieńskiej / 7-10.07 – w zabezpieczeniu szczytu NATO w Warszawie i imprez mu towarzyszących bierze udział w sumie 1989 strażaków / 26-31.07 – strażacy czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymów, a także udzielają im pomocy podczas 31. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i okolicach / 27.09 komendant główny PSP podpisuje plan współpracy z niemiecką służbą THW / 7.10 – otwarcie nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie / 28.10 – oficjalne oddanie do użytku nowej JRG PSP w terminalu LNG w Świnoujściu.

maj 2017

do góry