• Tłumacz języka migowego
Różności

Element systemu

30 Listopada 2015

O istnieniu systemu bezpieczeństwa wie każdy, mówienie o nim stało się wręcz naturalne. Rzadko jednak zwracamy uwagę na jego elementy, a jeśli już, to nie przyglądamy się im zbyt dogłębnie. Zrobiła to dr Małgorzata Stochmal z Uniwersytetu Wrocławskiego w swojej książce pt. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa. Studium socjologiczne.

Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Autorka opisuje w nich współczesne kierunki badań socjologicznych i wykorzystania potencjału naukowego w badaniach ryzyka oraz zagrożeń i katastrof, przedstawia historię rozwoju straży pożarnej oraz proces kształtowania tożsamości w tej formacji. Jej tezy poparte są własnymi badaniami. Aby poznać opinie możliwie szerokiego grona funkcjonariuszy, przeprowadziła ankiety. Pozwoliło to chociażby na wskazanie pożądanych cech funkcjonariuszy, ich potrzeb indywidualnych oraz zawodowych.

Niezwykle ciekawe jest określenie roli jednostek ratowniczo-gaśniczych w systemie bezpieczeństwa publicznego, z uwzględnieniem zmian wynikających z dynamiki zagrożeń oraz ewolucją taktyki działań ratowniczych. Z pewnością nie trzeba przypominać, że zadania PSP to nie tylko akcje gaśnicze. Co więcej – gaszenie pożarów nie jest już głównym zadaniem straży.

Strażacy nazywani są  ratownikami – samo to określenie podpowiada, że ich obowiązki są bardziej zróżnicowane. Interesujące będzie z pewnością przeanalizowanie tzw. czynnika ludzkiego w grupie zawodowej, rodzinie i w działaniach podczas pożarów, wypadków, katastrof i innych miejscowych zagrożeń. Nie można zapomnieć, że każdy system składa się z ludzi. To więc człowiek i jego wartości, poczucie integracji i tożsamość z instytucją będą determinowały sprawność tego systemu.

Małgorzata Stochmal, Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa.
Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015

Listopad 2015

do góry