• Tłumacz języka migowego
Różności

Doprecyzowanie SPP

17 Listopada 2016

Obowiązują już nowe zasady organizacji i funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej (SPP) w PSP. Przede wszystkim zostały w nich doprecyzowane działania psychologów w służbie. Poprzednia regulacja miała już 6 lat i nie trzeba nikogo przekonywać, że w takim okresie wiele się w formacji zmieniło.

Nowy dokument wskazuje podstawy prawne uzasadniające potrzebę prowadzenia oddziaływań psychoprofilaktycznych w służbie. Szczegółowo określa również wymagania stawiane psychologom realizującym opisane w zasadach zadania, w tym tryb i formy pomocy psychologicznej oferowanej strażakom i pracownikom cywilnym PSP. W załącznikach odnaleźć można także kodeks etyczno-zawodowy psychologa PSP, stworzony na podstawie zasad etycznych obowiązujących psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma to służyć m.in. osobom zastanawiającym się nad skorzystaniem z pomocy i przekonać ich, że wszystko, co zostało wyjawione podczas konsultacji bądź badania, objęte jest tajemnicą. To szczególnie ważne zapewnienie, biorąc pod uwagę, jak liczne wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji pracy psychologa zostały wprowadzone w zasadach.

W załącznikach możemy zobaczyć m.in. procedurę powiadamiania i dysponowania, wzór karty skierowania, książki ewidencji pracy psychologa i karty pomocy psychologicznej.

eM.

listopad 2016

do góry