• Tłumacz języka migowego
Różności

Czujność w sieci

25 Stycznia 2017

Okładka książki Incydenty Bezpieczeństwa

Za pośrednictwem internetu załatwiamy wiele ważnych spraw zawodowych. Powinniśmy więc szczególnie zadbać o to, by niepowołane osoby nie miały dostępu do istotnych informacji bądź nie sparaliżowały pracy naszych systemów informatycznych.

I choć stosowane zabezpieczenia są coraz nowocześniejsze, trudno jest przeciwdziałać cyberzagrożeniom. Książka „Incydenty bezpieczeństwa. Metody reagowania w informatyce śledczej” to prawdziwe kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych, a zwłaszcza procedur reagowania na różnego rodzaju incydenty stanowiące dla nich zagrożenie. Osoby, które zajmują się bezpieczeństwem urządzeń informatycznych, powinny stale pogłębiać swoją wiedzę, na bieżąco podążać za technologicznymi zmianami, doskonalić procedury, a zwłaszcza konsekwentnie wyciągać wnioski z wykrytych incydentów. Warto, by z treścią publikacji zapoznały się osoby pełniące stanowiska kierownicze w organizacjach, instytucjach czy firmach, a także koordynatorzy i specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem systemów informatycznych. Znajdziemy w niej informacje m.in. na temat zasady budowy infrastruktury umożliwiającej metodyczne reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, metody wykrywania śladów włamań i identyfikacji wskaźników zagrożeń czy zasad tworzenia i wdrażania kompleksowych planów naprawczych. Zawarte w niej informacje są oparte na licznych doświadczeniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom w sieci.

red.

Jason Luttgens, Matthew Pepe, Kevin Mandia, Incydenty bezpieczeństwa. Metody reagowania w informatyce śledczej, Helion, Warszawa 2016.

styczeń 2017

do góry