• Tłumacz języka migowego
Różności

Czech Modex

27 Listopada 2017

Czech Modex

Kolejne już w bieżącym cyklu ćwiczenia dla modułów ochrony ludności Unii Europejskiej odbyły się w dniach 2-5 listopada  na terenie Republiki Czeskiej. Nosiły kryptonim Czech Modex.

Pierwsze z tego cyklu manewry (Wave 2017) zorganizowano w październiku na terenie woj. lubuskiego, kolejne odbędą się w marcu i kwietniu 2018 r. na terytorium Włoch i Francji. Organizatorem ćwiczeń jest konsorcjum złożone z instytucji ochrony ludności Rumunii, Polski, Czech, Włoch i Francji.
Do udziału w ćwiczeniach zaproszone zostały trzy moduły pomp wysokiej wydajności z Polski, Włoch i Rumunii, a także zespół ekspertów do analizy skażeń z Holandii oraz międzynarodowa grupa ekspertów EUCPT wspierana przez litewsko-łotewski moduł TAST. Dla modułu pomp wysokiej wydajności PSP – HCP Poland (High Capacity Pumping Module) ćwiczenia te stanowiły ostatni etap procesu certyfikacji do puli zasobów ratowniczych Unii Europejskiej (European Emergency Response Capacity). Proces ten podzielony jest na trzy etapy: wizytę konsultacyjną, ćwiczenia sztabowe (Table Top Exercise) oraz ćwiczenia terenowe (Module Field Exercises).
Rozkazem komendanta głównego PSP do udziału w certyfikacji zadysponowano moduł HCP Poland na bazie SIS z woj. podkarpackiego. W skład modułu weszło 36 ratowników, 12 pojazdów, cztery pompy wysokiej wydajności oraz kontener pomp szlamowych. W trakcie ćwiczeń moduł realizował założenia związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie fikcyjnego kraju Modulistan w regionie Chacharia, obejmującym obszar kraju morawsko-śląskiego ze stolicą w Ostrawie. Przez prawie cztery dni ćwiczeń moduł HCP Poland poza prowadzeniem działań powodziowych odpowiadał za koordynację wszystkich modułów HCP w ramach tzw. FCC (Flood Coordination Cell).
Z uwagi na kluczowy dla grupy proces certyfikacji realizacja każdego z założeń była obserwowana i oceniana przez zespól unijnej certyfikacji, składający się z ekspertów z Węgier, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Ostatniego dnia ćwiczeń dowódcy modułu wraz z oficerem łącznikowym spotkali się na odprawie, na której certyfikatorzy zaprezentowali szczegółową ocenę naszych działań i przekazali nieoficjalną informację, z której wynika, iż moduł pomp wysokiej wydajności PSP przeszedł cały proces pozytywnie, a większość ocenianych elementów realizowana była na poziomie ponadstandardowym w trzystopniowej skali.

źródło: KCKRiOL
fot. archiwum KCKRiOL

listopad 2017

do góry