• Tłumacz języka migowego
Różności

Bezpieczny zlot ZHR

5 Września 2019

Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wizytował zabezpieczenie jubileuszowego zlotu 30-lecia Związku Harcerzy Rzeczypospolitej w Rybakach

Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski 9 sierpnia odwiedził Jubileuszowy Zlot Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Rybakach w woj. warmińsko-mazurskim. W czasie wizyty spotkał się z kierownictwem obozu oraz komendantem zlotu hm. Małgorzatą Siergiej. Na spotkaniu omówiono sposób zabezpieczenia obozowiska i współpracę ze służbami zabezpieczającymi wydarzenie.

Po spotkaniu w towarzystwie harcerzy komendant główny PSP wraz z zastępcą warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Michałem Kamienieckim przeprowadził wizytację obozowiska oraz wziął udział we wspólnym ognisku z harcerzami oraz koncercie zespołu Harcerskie Jazzy. Uczestnikom ogniska komendant główny PSP opowiedział „gawędę” o organizacji PSP i OSP oraz udziale strażaków w powstaniu warszawskim.

Na zakończenie wizyty gen. brygadier Leszek Suski dokonał inspekcji zasobów ratowniczych biorących udział w zabezpieczeniu imprezy masowej w ramach prowadzonej podoperacji „Koncert” oraz zapoznał się z funkcjonowaniem posterunku Państwowej Straży Pożarnej.

Jubileuszowy Zlot 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odbywał się w dniach 2-11 sierpnia na terenie Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach, gm. Stawiguda. W ramach zlotu podczas koncertów 9 i 10 sierpnia odbyły się dwie imprezy masowe. W tegorocznym zlocie wzięło udział ok. 6 tys. harcerzy ZHR.

Skład obozu stanowiło 29 chorągwi z całego kraju oraz organizacje ZHR z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Obszar zlotu podzielony był na 42 gniazda. W każdym gnieździe przebywało od 110 do 190 harcerzy. Teren obozowiska miał przygotowaną wymaganą infrastrukturę. Zbudowany został szpital polowy, posterunek Państwowej Straży Pożarnej, lądowisko LPR oraz punkty medyczne, w których przeszkolone osoby udzielały kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W czasie zlotu harcerzy zabezpieczało 49 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie obozowiska funkcjonował posterunek, w którym pełnili służbę strażacy z KM PSP w Olsztynie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy.

mł. bryg. Jarosław Skalski

fot. KW PSP Olsztyn

sierpień 2019

do góry