• Tłumacz języka migowego
Różności Jacek Zalech

Bezpieczeństwo na dużą skalę

28 Lipca 2017

Po ubiegłorocznym zabezpieczaniu szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży strażacy zmierzyli się w tym roku z kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami na szczeblu krajowym.

Czerwiec i lipiec to miesiące, w których skumulowały się trzy duże i ważne imprezy: rozgrywane w sześciu polskich miastach Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej do lat 21 UEFA 2017 U-21, 41, posiedzenie Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. Sesja Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Krakowie, a także Forum Państw Trójmorza połączone z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie.

Przygotowania

Komenda Główna PSP podjęła wiele czynności związanych z prawidłowym przebiegiem tych wydarzeń, a przede wszystkim z odpowiednim przygotowaniem ich zabezpieczenia operacyjnego.

patrol pieszy

Pieszy patrol

Nadzór nad działaniami przygotowawczymi koncentrował się w dużej mierze na aspekcie kontrolno-rozpoznawczym. Zadania realizowane w tym obszarze stały się punktem wyjścia do opracowania rozwiązań w zakresie operacyjnego zabezpieczenia wydarzeń. Strażacy przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektów przewidywanych do organizacji wydarzeń, uwzględniając w szczególności ocenę warunków ewakuacji, sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń przeciwpożarowych, a także warunków prowadzenia działań ratowniczych. Ważne było pozyskanie od ich zarządców (właścicieli) aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej oraz planów z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Należało także zweryfikować procedury postępowania, uwzględniając przyjęte w obiektach scenariusze pożarowe, w tym procedury przeciwdziałania występowaniu alarmów fałszywych. Na podstawie dokonanych ustaleń zostały opracowane karty charakterystyki obiektów, wraz z oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego, zawierające jednoznaczną opinię właściwego komendanta miejskiego PSP o możliwości wykorzystania danego obiektu na potrzeby określonego wydarzenia. Strażacy monitorowali ponadto zmiany aranżacji obiektów wykonywane w związku z wydarzeniami, a w razie ich niezgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej interweniowali na bieżąco. Bardzo ważne było zapoznanie strażaków zmian służbowych JRG, przewidzianych do zabezpieczenia wydarzeń, z warunkami ochrony przeciwpożarowej obiektów i zasadami postępowania na wypadek zagrożenia.

UEFA 2017 U-21

Miastami gospodarzami rozgrywek były: Bydgoszcz, Gdynia, Kielce, Kraków, Lublin i Tychy. Mistrzostwa trwały od 16 do 30 czerwca 2017 r. Na sześciu stadionach rozegrano 21 meczów. Zabezpieczenie operacyjne polegało przede wszystkim na takim dyslokowaniu sił jednostek ochrony przeciwpożarowej, żeby osiągnąć założony czas dotarcia sił I rzutu w momencie uzyskania informacji o zagrożeniu. Zabezpieczenie realizowane było również z siedzib JRG (siły II rzutu). Łącznie nad bezpieczeństwem 21 meczów czuwało blisko 600 ratowników i ponad 150 pojazdów. Przewidziano również zabezpieczenie CBRN, a także udział patroli pieszych składających się z ratowników medycznych PSP. Podczas mistrzostw PSP interweniowała pięć razy.

UNESCO

Wysoka ranga sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO wymaga od państwa gospodarza podjęcia przedsięwzięć organizacyjnych, które zapewnią właściwy przebieg sesji, w tym maksymalne bezpieczeństwo jej uczestników. Zarządzeniem nr 162 prezesa Rady Ministrów z 21 listopada 2016 r. utworzony więc został międzyresortowy zespół ds. przygotowania 41. Posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. Sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Krakowie w 2017 r. Zgodnie z zarządzeniem minister kultury i dziedzictwa narodowego na przewodniczącego zespołu wyznaczył podsekretarza stanu w MKiDN. Członkiem zespołu został także komendant główny PSP, który decyzją nr 9 z 7 lutego 2017 r. powołał zespół ds. koordynacji i monitorowania działań jednostek organizacyjnych PSP w związku z przygotowaniami do zabezpieczenia wydarzenia. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji od początku lutego funkcjonował zespół, którego zadaniem była koordynacja działań służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas sesji oraz towarzyszących imprez oficjalnych.

W Komendzie Głównej PSP opracowano koncepcję zabezpieczenia operacyjnego powyższego wydarzenia, określającą zakres zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz standardy organizacyjne i operacyjne. Poza wydarzeniami głównymi, odbywającymi się w Krakowie, należało zabezpieczyć wiele oficjalnych imprez towarzyszących, a także miejsca i trasy przejazdów uwzględnione w programie fakultatywnym. Oprócz województwa małopolskiego, najbardziej zaangażowanego w te działania, zadanie realizowały również województwa: łódzkie, mazowieckie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie. Łącznie w zabezpieczeniu uczestniczyło blisko 700 pojazdów i ponad 3000 ratowników, w tym w samej Małopolsce ok. 1500 ratowników z PSP i OSP oraz słuchaczy szkół PSP i ok. 300 pojazdów.

Przygotowaniaa

Przygotowania do zabezpieczenia Wawelu

Trójmorze i wizyta prezydenta USA

Forum Państw Trójmorza planowane było we Wrocławiu. Zarówno koncepcja, jak i plan zabezpieczenia operacyjnego dotyczył więc tego miasta. W momencie potwierdzenia przez prezydenta USA przyjazdu do Polski, podjęto decyzję o przeniesieniu Forum do stolicy, co skutkowało całkowitą zmianą koncepcji zabezpieczenia. Prezydent zaplanował wygłoszenie publicznego przemówienia na placu Krasińskich, a to zobligowało naszą służbę do zadbania o bezpieczeństwo nie tylko osób ochranianych, lecz przede wszystkim uczestników spotkania. Zabezpieczenie realizowane było siłami Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, komend powiatowych i miejskich PSP z terenu województwa mazowieckiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. W ramach centralnego odwodu operacyjnego zadysponowano do Warszawy 35 funkcjonariuszy Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, realizujących zadania patroli pieszych, 15 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Łodzi oraz 21 funkcjonariuszy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu z zestawami do dekontaminacji wstępnej. Łącznie w zabezpieczeniu wydarzenia uczestniczyło blisko 300 ratowników i ponad 60 pojazdów.

Stanowisko zdalnej detekcji podczas przemówienia prezydenta USA na placu Krasińskich w Warszawie

Przygotowanie tak wielopłaszczyznowego zabezpieczenia tych wydarzeń było możliwe dzięki powołaniu w Komendzie Głównej PSP sztabu komendanta głównego PSP (decyzją nr 31 komendanta głównego PSP z 2 czerwca 2017 r.). Funkcjonował on od 20 czerwca do 14 lipca, a kierował nim zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek.

Warto dodać, że to nie koniec wyzwań dla strażaków. W najbliższym czasie na poziomie krajowym planowane jest zabezpieczenie Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn EUROVOLLEY POLAND 2017. Rozgrywki odbędą się już w dniach 24 sierpnia – 3 września w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Katowicach i Warszawie. A za półtora roku (3-14 grudnia 2018 r.) czeka nas w Katowicach 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 24 UNFCCC).

bryg. Jacek Zalech jest naczelnikiem Wydziału Planowania Operacyjnego i Analiz w KCKRiOL KG PSP
fot. arch. KM PSP w Warszawie, arch. KW PSP w Krakowie
lipiec 2017

Jacek Zalech Jacek Zalech
do góry