Zobacz siebie na okładce „Przeglądu Pożarniczego”!

Kategoria: Rozmaitości
Drogie Koleżanki – Funkcjonariuszki i Ochotniczki,
Okładkę numeru marcowego „Przeglądu Pożarniczego” tradycyjnie chcielibyśmy poświęcić Wam – pokazać kobiecą twarz pożarnictwa. Jest nas wiele w służbie, wykonujemy różne zadania – rzetelnie i z pasją. Pokażmy się! W kobietach siła!
 
Prosimy o przesyłanie Waszych zdjęć w umundurowaniu PSP lub OSP na adres pp@kgpsp.gov.pl z dopiskiem „zdjęcie na okładkę”, danymi (imieniem i nazwiskiem, jednostką PSP lub OSP) oraz formułą: Zgadzam się na opublikowanie mojego wizerunku na okładce nr. 3 „Przeglądu Pożarniczego” (klauzula RODO poniżej).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna dla Uczestniczek Akcji „Pokażmy się!”
1) Administratorem przetwarzającym Pani dane osobowe jest: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523 39 00, fax. 22 523 30 16, e-mail: sekretariat_kg@kgpsp.gov.pl).
2) W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – st. bryg. Piotr Strawa: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523 33 69, fax. 22 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl.
3) Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z Akcją „Pokażmy się!”, w szczególności zgłoszeniem zdjęcia na okładkę numeru marcowego „Przeglądu Pożarniczego” w 2021 r. oraz ewentualnym opublikowaniem go na tejże okładce.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) Posiada Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
6) Ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów, o których mowa w punkcie 3, brak podania informacji będzie się wiązał z niemożnością udziału w Akcji.
8) Przetwarzanie podanych przez Panią danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.