"Przegląd Pożarniczy" ukazuje się od 1912 r. i jest najstarszym pismem poruszającym tematykę pożarniczą w Polsce. W cyklu "Pisaliśmy o..." przybliżyliśmy problemy, które "Przegląd" poruszał na swych łamach na przestrzeni minionych 100 lat istnienia, a także specyficzny i dziś już momentami archaiczny język, którym operowali ówcześœni autorzy.

111957szw

Pisaliśmy o... pierwszym polskim statku pożarniczym

W 1957 r. portowa Straż Pożarna w Gdańsku wzbogaciła się o statek pożarniczy „Żar". W tym samym roku na łamach listopadowego numeru PP znalazł się dość obszerny materiał mgr. inż. Zbigniewa Grzywaczewskiego opisujący tenże statek.

71926szw

Pisaliśmy o... zjeździe w Pradze w 1923 r.

W PP sprzed 89 lat znajdziemy dość obszerną relację z iędzynarodowego zjazdu strażaków, który na przełomie czerwca i lipca 1923 r. odbył się w czeskiej Pradze. Był on o tyle ważny dla naszego kraju, iż po raz pierwszy wzięli w nim udział przedstawiciele zrzeszonego strażactwa niepodległej Polski.

11993szw

Pisaliśmy o... pożarze w Kuźni Raciborskiej

Rok 1992, ze względu na dużą liczbę pożarów, był dla strażaków szczególnie trudny. Do największego i najtragiczniejszego w skutkach doszło 26 sierpnia w nadleśnictwie Rudy Raciborskie. W pierwszym numerze PP z 1993 r. znajdziemy kilka artykułów poświęconych akcji „Rudy”.

 111997szw

Pisaliśmy o... powodzi tysiąclecia

W lipcu mija 15 lat od powodzi, która nawiedziła południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację i wschodnią Austrię, doprowadzając do śmierci 114 ludzi oraz szkód materialnych liczonych w miliardach dolarów. Na terenie Polski zginęło 56 osób, a szkody oszacowano na około 3,5 mld dolarów...

21995szw

Pisaliśmy o... pożarze w hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej

24 listopada 94', w hali widowiskowej Stoczni Gdań skiej rozegrał się dramat, który wstrząsnął Polską i odbił się głośnym echem w świecie...

 41992szw

Pisaliśmy o... pożarze w filharmonii krakowskiej

W 1992 r. w krakowskiej filharmonii miał miejsce pożar. Ogień strawił część pochodzącego z pierwszej połowy XX w. budynku i cenne zabytkowe organy. Zdarzenie to opisywaliśmy na naszych łamach w numerze 4/1992. Materiał autorstwa kpt. poż. inż. Stanisława Gatlika rozpoczyna dokładny opis budynku filharmonii. Jego wysokość wynosiła 18 m, a powierzchnia całkowita ponad 3300 m2...