Życzenia sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

Kategoria: 25 lat PSP

Szanowni Komendanci Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze oraz Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych

W tym roku patronalne święto strażaków łączy się z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Jest ona filarem utworzonego trzy lata później krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W ciągu minionego ćwierćwiecza w systemie tym nastąpiły ogromne zmiany, wynikające z rozwoju cywilizacji i techniki oraz niespotykanych wcześniej zagrożeń, które stawiają przed służbami ratowniczymi nowe wyzwania. Widać to chociażby, gdy porównuje się współczesne samochody strażackie czy wyposażenie osobiste i ochronne strażaków z tym używanym w czasie, gdy ustawa o Państwowej Straży Pożarnej wchodziła w życie. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia coraz większych nakładów finansowych. Obecnie nowoczesny, w pełni wyposażony samochód ratowniczo-gaśniczy stanowi wydatek około 1 mln zł, w przypadku specjalistycznych ciężkich samochodów ratownictwa technicznego jest to koszt dochodzący do 5 mln zł, a w przypadku ciężkich samochodów ratownictwa chemicznego może on sięgać nawet 10 mln zł.

W ciągu 25 lat zmieniła się również struktura zdarzeń, na które reagują strażacy. Nazwa „Straż Pożarna” jest już dzisiaj semantycznie za wąska, ponieważ około 70% jej aktywności dotyczy innych zagrożeń, niż gaszenie pożarów. Świadczy to o uniwersalności i znaczeniu społecznej misji strażaków. Liczba interwencji z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w ciągu ćwierćwiecza wzrosła ponad trzykrotnie, a stosunek liczby pożarów do innych miejscowych zagrożeń został odwrócony – pożary stanowiły początkowo prawie 2/3 wszystkich zdarzeń, do których udawali się strażacy. Aktualne zakres zadań Państwowej Straży Pożarnej jako służby ratowniczo-gaśniczej jest bardzo szeroki i obejmuj, oprócz gaszenia pożarów, m.in. likwidację zagrożeń biologiczno-chemicznych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ratownictwo techniczne w zakresie zdarzeń komunikacyjnych czy działania ratownicze podczas katastrof budowlanych i cywilizacyjnych.

Wymaga to ciągłego unowocześniania i podnoszenia potencjału ratowniczego Straży Pożarnej, zawodowej i ochotniczej, aby poprawiać bezpieczeństwo obywateli i samych strażaków. Piękna i szlachetna dewiza „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” oznacza służbę Bogu i ludziom z gotowością do poniesienia ofiary z siebie. Aby ta ofiara nie była jednak konieczna, zwiększamy wsparcie dla strażaków zawodowych i druhów ochotników. Służy temu przygotowana przez MSWiA, przyjęta przez rząd i uchwalona przez Sejm ustawa modernizacyjna. Wprowadzamy również nowe zasady przekazywania dotacji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, sprzyjające spójności całego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Szanowni Strażacy i Druhowie,

jesteście stale gotowi śpieszyć na ratunek, gdy zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie, mienie czy środowisko. Z poświęceniem, często narażając samych siebie na niebezpieczeństwo, niesiecie pomoc innym. Widząc Wasz profesjonalizm i ofiarność mamy przekonanie, że każde zadanie wypełnicie w sposób fachowy, z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Przykładem jest niedawna katastrofa budowlana w Świebodzicach, podczas której ratownicy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc potrzebującym. Pokazali, co w praktyce oznacza być prawdziwym strażakiem. O tym, jak Wasza służba jest niebezpieczna świadczy zdarzenie z ostatnich dni w Białymstoku, gdy śmierć podczas akcji poniosło dwóch młodych strażaków. Ze smutkiem trzeba odnotować, że bilans strażackich ofiar minionego 25-lecia to łącznie 19 poległych i 15 ciężko rannych osób w czasie działań ratowniczo-gaśniczych.

Wyrażam wielkie uznanie dla profesjonalizmu, zaangażowania i poświęcenia wszystkich polskich strażaków, za urzeczywistnianie w codziennej służbie zasad kultywowanego od lat strażackiego etosu. Sprawia to, że Straż Pożarna od lat cieszy się niezmiennie największym zaufaniem społecznym.

Z okazji wspaniałego jubileuszu, jakim jest 25-lecie Państwowej Straży Pożarnej pragnę z głębi serca wraz z całym polskim społeczeństwem podziękować Wam za codzienny trud, ofiarność, odwagę i opiekę nad potrzebującymi, dzięki czemu nikt w naszym kraju wobec różnorodnych zdarzeń i zagrożeń nie jest pozostawiony sam sobie. Nasz rząd dokłada wszelkich starań, aby wspierać Wasze działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwu i obywatelom.

Niech Patron wszystkich strażaków – święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Poseł na Sejm RP
Jarosław Zieliński