• Tłumacz języka migowego
Słowo wstępne Anna Sobótka

Słowo wstępne 11/2023

29 Listopada 2023

Drodzy Czytelnicy!

Wielkie przyspieszenie technologiczne, które dokonało się w ostatnich dziesięcioleciach, wywiera niespotykany wcześniej wpływ na rozmaite dziedziny życia człowieka. Sprawniejsze i bardziej wydajne urządzenia, automatyzacja, digitalizacja otwierają przed nami nowe wymiary rzeczywistości. W gronie naukowców, dziennikarzy, publicystów toczą się dyskusje o związanych z tymi zjawiskami szansach, ale i zagrożeniach.

Tymczasem Państwowa Straż Pożarna dzięki nowoczesnym technologiom wchodzi na kolejny poziom skuteczności i sprawności swoich działań. Czas przyjrzeć się dokładniej, jakie nowe możliwości zyskujemy. Wyjaśnia to w swoich artykułach Michał Kłosiński. Pisze o systemie informacji geograficznej (GIS) i opierającym się na nim Geoportalu, tworzącym gigantyczną bazę kluczowych dla strażaków danych, które mogą zostać wykorzystane podczas akcji ratowniczych, do sporządzenia specjalistycznych analiz czy planowania.

Możemy też zapewnić sobie sprzymierzeńców w przestworzach w postaci bezzałogowych statków powietrznych dostarczających kluczowe dane, dające wszechstronny ogląd sytuacji. Dzięki narzędziu 3D MAP i fotogrametrii obrazy pozyskane przez drony pozwolą dokładnie poznać rzeczywiste warunki w rejonie akcji.

Skoro nowe technologie wspomagają działania ratownicze strażaków, to może będą stanowiły również remedium na bolączki klimatyczne? Nasze możliwości w tym obszarze analizuje dr hab. Elwira Żmudzka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, klimatolog. Lech Lewandowski zadaje ekspertce wnikliwe pytania o metody geoinżynieryjne, wychwytywanie dwutlenku węgla z punktowych źródeł zanieczyszczeń, związane z tą technologią szanse i zagrożenia

Miłośników takiej formuły wymiany zdań i myśli ucieszy na pewno fakt, że w listopadowym numerze publikujemy aż trzy wywiady. W dziale „Sport i rekreacja” czytelnicy mają szansę poznać bliżej Rafała Berezę, utytułowanego mistrza Polski, Europy i świata w zawodach strażackich w formule FireFit i FC. Przyszła też pora na podsumowanie działań zespołu komendanta głównego PSP ds. profilaktyki zachorowań na nowotwory. Dokonuje go zaangażowany uczestnik prac nad nowymi rozwiązaniami w tym zakresie Szymon Kokot, odpowiadając na pytania Emilii Klim. Szczegółowe zalecenia dotyczące wyznaczania stref czystych, brudnych i przejściowych w JRG oraz innych zagadnień z tym związanych przedstawione zostały w artykule autorstwa Szymona Kokota i Mateusza Maligi.

Wśród tematów ważnych społecznie poruszanych w listopadowym numerze PP znalazła się także dostępność PSP dla osób ze szczególnymi potrzebami. Każdy człowiek, bez względu na ograniczenia, ma prawo do korzystania z usług ratowniczych, uczestnictwa w procesach edukacyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez naszą formację. Dlatego też wszystkie jednostki organizacyjne PSP muszą zadbać o dostępność cyfrową, informacyjno-komunikacyjną i architektoniczną. Po szczegóły zapraszamy do artykułu Tomasza Banaczkowskiego i Michała Sowy.

Ciekawej lektury!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry