• Tłumacz języka migowego

Autor Michał Langner

Ostatnie artykuły

 • New Wave 2023, czyli jak zrobić dobre ćwiczenia modułowe

  New Wave 2023, czyli jak zrobić dobre ćwiczenia modułowe

  Rzeczywistość pokazuje, że klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka stanowią powtarzające się zagrożenie dla społeczeństw w Unii Europejskiej i poza nią, a budowanie odporności na nie ma ogromne znaczenie. Aby wzmocnić krajowe systemy reagowania wśród członków Unii Europejskiej, 22 lata temu stworzono system nazwany Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności, którego funkcjonowanie opiera się na zasadach wzajemnej solidarności.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2023-10-19
 • Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 2)

  Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 2)

  W ostatnim odcinku przedstawiliśmy informacje dotyczące specyfiki systemów fotowoltaicznych, a także zasad bezpieczeństwa. Pora na omówienie aspektów związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-07-13
 • Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 1)

  Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 1)

  Instalacje fotowoltaiczne są coraz częstszym elementem krajobrazu. Dla strażaków to obiekty niosące nowe wyzwania. „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń w obrębie instalacji fotowoltaicznych” wydane w marcu przez KG PSP są pierwszą próbą usystematyzowania wiedzy na temat postępowania ratowniczego przy takich obiektach.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-06-15
 • Kalendarium misji

  Kalendarium misji

  6.08.2021 r. - pierwsze informacje na temat zapotrzebowania strony greckiej na pomoc międzynarodową w postaci sił lądowych (po wcześniejszej prośbie o samoloty gaśnicze) w związku z wielkopowierzchniowymi pożarami lasów pojawiły się w ciągu dnia. Po wstępnej analizie zapadła decyzja o sprawdzeniu gotowości wszystkich sześciu modułów GFFFV. W godzinach wieczornych do Stanowska Kierowania Komendanta Głównego PSP przekazano informację, że rząd RP zdecydował o zgłoszeniu oferty pomocy w postaci modułu GFFFV Poland.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2021-10-10
 • Na ratunek Szwecji

  Na ratunek Szwecji

  W lipcu tego roku strażacy w Szwecji zmagali się z pożarami lasów o niespotykanej dotychczas skali. Ze względu na długotrwałą i rozwijającą się sytuację pożarową rząd Szwecji zwrócił się o pomoc do międzynarodowej społeczności poprzez Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Polski rząd postanowił odpowiedzieć na tę prośbę.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2018-12-19
wszystkie artykuły autora

do góry