Drezdeńskie 150–lecie

Kategoria: Straż na znaczkach

Już od 1863 r. w Dreźnie działała ochotnicza straż pożarna. Szybki rozwój przemysłu i infrastruktury spowodował, że 1 lipca 1868 r. Rada Miasta powołała zawodową straż pożarną.

Na jej komendanta mianowano Gustawa Ritza, wybitnego pożarnika, dotychczasowego dowódcę wspomnianej ochotniczej straży pożarnej. Z okazji 150-lecia pierwszej zawodowej pożarnej formacji pożarniczej 1 lipca 2018 r. wydano w Dreźnie znaczek personalizowany poświęcony temu wydarzeniu.

Maciej Sawoni

styczeń 2019