• Tłumacz języka migowego

autor Marceli Sobol

Ostatnie artykuły

 • Bracia w dymie

  Bracia w dymie

  Doceniając szczególną postawę obywatelską ochotniczego pożarnictwa „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” (..)- taka preambuła otwiera ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (dalej: ustawa OSP). Była już o niej mowa na łamach PP 1/2022, ale przyszedł czas, by uzupełnić jakże istotne kwestie przygotowania strażaków OSP do udziału w działaniach ratowniczych.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-06-15
 • Kształcenie w zawodach pożarniczych

  Kształcenie w zawodach pożarniczych

  Wstąpienie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest równoznaczne z rozpoczęciem kształcenia w którymś z zawodów pożarniczych: strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa. I o ile w przypadku dwóch ostatnich zawodów kształcenie wiąże się z systemem oświaty i szkolnictwa wyższego, to dla zawodu strażak odbywa się w formie szkolenia zawodowego w ramach systemu edukacji pożarniczej.

  Dział
  Gorące pytania
  Data publikacji
  2022-05-20
wszystkie artykuły autora

do góry