• Tłumacz języka migowego

Autor Maciej Piątek

Ostatnie artykuły

 • Medyczne dylematy KDR

  Medyczne dylematy KDR

  Filarem medycznych działań ratowniczych w ksrg jest przede wszystkim kwalifikowana pierwsza pomoc. W łańcuchu ratowniczym ratownicy kpp wykonujący powierzony im ustawowo zakres działań pośredniczą pomiędzy pierwszą pomocą udzieloną przez świadków zdarzenia a specjalistycznymi czynnościami jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wiele pytań rodzi kwestia zakończenia medycznych działań ratowniczych.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2023-07-21
 • Acetylen - zrozumieć procedury

  Acetylen - zrozumieć procedury

  Każdy ratownik KSRG jest świadomy powagi zagrożenia występującego podczas zdarzeń z udziałem butli acetylenowych. Jak ważne są odpowiednie umiejętności oraz wiedza, przypominają dwukrotnie wydawane przez Komendę Główną PSP zasady postępowania w tego typu interwencjach.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-10-17
 • Nowe oblicze karty kpp

  Nowe oblicze karty kpp

  Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji cyklicznie się zmieniają, aktualizowane są zasady ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i kompendia wiedzy. Nie zmieniło się tylko jedno - wzór karty kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp), którą najwyższy czas dostosować do obecnych realiów medycznych działań ratowniczych.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-06-15
 • Pożar na wodach śródlądowych

  Pożar na wodach śródlądowych

  W 2021 r. pożary były przyczyną około jednej piątej wszystkich interwencji PSP. Jeżeli wyodrębnimy z tej liczby pożary na wodach śródlądowych, będą znikomym procentem. Nie oznacza to jednak, że ogień na statkach lub obiektach pływających nie pojawia się i nie stwarza poważnego zagrożenia.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-01-10
wszystkie artykuły autora

do góry