• Tłumacz języka migowego

autor Szymon Kokot

bryg. Szymon Kokot jest zastępcą komendanta KP PSP w Nidzicy, pierwszym polskim strażakiem w CERN Fire and Rescue Service (Oficer ds. Szkolenia), współautorem programu szkolenia z pożarów wewnętrznych, autorem koncepcji trenażerów ogniowych, autorem skryptu GPW, założycielem cfbt.pl

Ostatnie artykuły

 • Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 3

  Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 3

  W jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP w województwie małopolskim wdrożono ujednolicony system kontroli zużycia powietrza w strefie zadymienia. We wrześniu tego roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt „Powietrze dla rot”. Przeprowadzono także szkolenie dla dowódców JRG z Małopolski, którzy wdrożą system w swoich jednostkach.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-11-16
 • Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 2

  Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 2

  We wrześniowym numerze PP zaprezentowaliśmy Państwu rys historyczny zagadnienia zarządzania powietrzem podczas korzystania z ochrony układu oddechowego. Przyjrzyjmy się teraz rozwojowi tej tematyki w naszym kraju.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-10-17
 • Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 1

  Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 1

  Przez 30 lat funkcjonowania PSP ramy legislacyjne i system szkolenia ewoluowały, aby móc uwzględniać realia funkcjonowania tej formacji. Wnikliwy obserwator zauważy jednak, że istnieją pewne fundamentalne aspekty bezpieczeństwa, które pozostają niezmienne, mimo płynności ich komponentów.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-09-15
 • Strefy czyste i brudne w JRG

  Strefy czyste i brudne w JRG

  Rok temu komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zapowiedział wdrożenie kluczowych zmian w sferze profilaktyki nowotworowej, w związku ze zbliżającą się nowelizacją rozporządzenia BHS. Zasadnicza zmiana dotyczyć miała wprowadzenia obowiązku wyznaczenia strefy czystej i brudnej w JRG.

  Dział
  Zdrowie
  Data publikacji
  2022-03-15
 • Pożar Grenfell Tower - refleksja (cz. 3)

  Pożar Grenfell Tower - refleksja (cz. 3)

  Powrót do sprawy dochodzenia publicznego w Grenfell na łamach PP w najbliższym czasie wydawał mi się mało prawdopodobny. Wysłuchując wielu godzin nagrań z kolejnych dni przesłuchań, odniosłem wrażenie, że dochodzenie pozwoliło zarysować całkiem jednoznaczny i kompletny obraz spraw. Uznałem, że dla czytelników - tak jak dla mnie - bieżące doniesienia z prac komisji będą interesujące i zachęcą do refleksji.

  Dział
  Rozpoznawanie zagrożeń
  Data publikacji
  2022-03-15
wszystkie artykuły autora

do góry