• Tłumacz języka migowego

autor Paweł Janik

Ostatnie artykuły

 • Bezpieczne punkty ładowania elektryków

  Bezpieczne punkty ładowania elektryków

  W obliczu postępującego w naszym kraju rozwoju elektromobilności pojawił się problem oceny jej wpływu na kwestię ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Przy tej okazji, jak w większości przypadków, kiedy przychodzi mierzyć się z zagadnieniem nie do końca jeszcze rozpoznanym (zwalidowanym) pod kątem zagrożenia, które stwarza, pojawiają się różne, nieraz skrajnie odmienne postawy i opinie co do właściwego sposobu reagowania na nie.

  Dział
  Rozpoznawanie zagrożeń
  Data publikacji
  2023-12-15
 • Dwie dekady SEVESO

  Dwie dekady SEVESO

  W krajach Unii Europejskiej swego czasu uznano, że niebezpieczne zdarzenia w przemyśle mają często zbyt poważne konsekwencje. Można ich uniknąć, jeśli kwestie bezpieczeństwa potraktuje się adekwatnie do skali ryzyka. Taki właśnie jest cel stosowania dyrektywy SEVESO.

  Dział
  Historia i tradycje Rozpoznawanie zagrożeń
  Data publikacji
  2023-01-26
 • Certyfikacja wczoraj i dziś

  Certyfikacja wczoraj i dziś

  Od momentu utworzenia w 1972 r. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie-Dębince (OBROP) - później Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy czuwał nad procesem wydawania dopuszczeń do użytku wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej oraz prowadził działalność badawczą w obszarze certyfikacji i krajowych ocen technicznych.

  Dział
  Technika
  Data publikacji
  2022-07-13
 • Durny papierek z pieczątką?!

  Durny papierek z pieczątką?!

  Takim wykrzyknieniem rozpoczął się jeden z internetowych tekstów, dotyczący trudności w dopuszczaniu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy.

  Dział
  Technika
  Data publikacji
  2020-07-10
 • Palący problem

  Palący problem

  Gospodarka odpadami, w tym ich przetwarzanie, to dość intratna sfera działalności biznesowej. Przy okazji pokusa do zarobienia szybkich pieniędzy. Mamy więc plagę pożarów składowisk śmieci.

  Dział
  Rozpoznawanie zagrożeń
  Data publikacji
  2018-07-23
wszystkie artykuły autora

do góry