• Tłumacz języka migowego

Autor Marta Dubiec

Ostatnie artykuły

 • Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 2)

  Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 2)

  W pierwszej części artykułu przedstawiłam zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczące planowania zamówień, opisu przedmiotu zamówienia i ustalania jego wartości, ustalania kryteriów oceny ofert oraz formularza JEDZ. To jednak nie koniec rewolucji.

  Dział
  Prawo
  Data publikacji
  2016-11-21
 • Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 1)

  Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 1)

  Uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 28 lipca. Wprowadziła ona wiele zmian, które mogą spowodować prawdziwą rewolucję w procedurze związanej z przetargami.

  Dział
  Prawo
  Data publikacji
  2016-10-04
 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

  Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

  Kiedy i jak stosować nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego? Omówieniem tego zagadnienia kończymy cykl „Przewodnik prewentysty”.

   

  Dział
  Rozpoznawanie zagrożeń
  Data publikacji
  2016-06-27
 • Postępowanie odwoławcze

  Postępowanie odwoławcze

  Z postępowaniem odwoławczym mierzą się nie tylko prewentyści pełniący służbę w komendach miejskich/powiatowych PSP, lecz także ci pracujący w komendach wojewódzkich. Przedstawione w artykule wyroki sądów administracyjnych pomogą im w rozstrzygnięciu, czy zaskarżoną decyzję powinno się utrzymać w mocy, czy raczej uchylić.

  Dział
  Rozpoznawanie zagrożeń
  Data publikacji
  2015-12-20
 • Procedury związane z decyzją

  Procedury związane z decyzją

  Przebieg czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz zasady poprawnego redagowania decyzji administracyjnej zostały omówione w poprzednich artykułach. W tym numerze chciałabym poruszyć kwestie związane z doręczeniem decyzji, postępowaniem odwoławczym od decyzji i prolongowaniem nałożonych w decyzjach terminów wykonania obowiązków.

  Dział
  Rozpoznawanie zagrożeń
  Data publikacji
  2015-10-31
wszystkie artykuły autora

do góry