• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 44

Dostępność przeciwpożarowych systemów pompowych podczas cyklicznych kontroli

Dostępność przeciwpożarowych systemów pompowych podczas cyklicznych kontroli

Availability of fire pumping systems under periodic inspection, J. Sobral, L.A. Ferreira, „Journal of Building Engineering” (2016), s. 1-7.

Badanie oraz identyfikacja pożaru spowodowanego wybuchem fajerwerków

Badanie oraz identyfikacja pożaru spowodowanego wybuchem fajerwerków

Investigation and identification of fire caused by setting off fireworks, Wen-xia Ye, „Proceedia Engineering” 135 (2016), s. 427-430.

Test interpersonalnej teorii samobójstwa na dużej próbie czynnych strażaków

Test interpersonalnej teorii samobójstwa na dużej próbie czynnych strażaków

A test of the interpersonal theory of suicide in a large sample of current firefighters, P.C. Chu, J.M. Buchman-Schmitt, M.A. Hom, I.A. Stanley, T.E. Joiner Jr.,„Psychiatry Research” 240 (2016), s. 26-33.

Nowe materiały budowlane w pasywnej ochronie przeciwpożarowej budynków oraz metody ich badań

Nowe materiały budowlane w pasywnej ochronie przeciwpożarowej budynków oraz metody ich badań

Material solutions for passive fire protection of buildings and structures and their performances testing, K. Mróz, I. Hager, K. Korniejenko, „Procedia Engineering” 151 (2016), s. 284-291.

Studium przypadku katastroficznego wybuchu gazu w rurociągu na Tajwanie

Studium przypadku katastroficznego wybuchu gazu w rurociągu na Tajwanie

Case analysis of catastrophic underground pipeline gas explosion in Taiwan, C. Chen, Y. Sheen, H. Wang, „Engineering Failure Analysis” 65 (2016), s. 39-47.

Zbiorniki ciśnieniowe w warunkach pożaru

Zbiorniki ciśnieniowe w warunkach pożaru

Pressure cylinders under fire condition), J. Hora, J. Karl, O. Suchy,„Perspectives in Science” 7 (2016), s. 208-221.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w jednostkach ratowniczo-gaśniczych: monitorowanie ekspozycji strażaków, biomonitoring i ocena udziału WWA w całkowitej pochłoniętej dawce

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w jednostkach ratowniczo-gaśniczych: monitorowanie ekspozycji strażaków, biomonitoring i ocena udziału WWA w całkowitej pochłoniętej dawce

Polycyclic aromatic hydrocarbons at fire stations: firefighters’ exposure monitoring and biomonitoring, and assessment of the contribution to total internal dose), M. Oliveira, K. Slezakova, M. J. Alves, A. Fernandes, J. P. Teixeira, C. Delure-Matos, M. do Carmo Pereira, S. Morais, „Journal of Hazardous Materials” 2016 (w druku).

Studium eksperymentalne interakcji między ogniem i mgłą wodną w długich, wąskich przestrzeniach

Studium eksperymentalne interakcji między ogniem i mgłą wodną w długich, wąskich przestrzeniach

Experimental study on the interaction between fire and water mist in long and narrow spaces, Peihong Zhang, Xing Tang, Xiangliang Tian, Chang Liu, Maohua Zhong,„Applied Thermal Engineering” 94 (2016), s. 706-714.

Zmiany formalnych mierników prewencyjnych dotyczących ryzyka powstania pożarów lasów w kontekście zmian klimatycznych

Zmiany formalnych mierników prewencyjnych dotyczących ryzyka powstania pożarów lasów w kontekście zmian klimatycznych

Evolution of the legal prevention measures concerning forest fire risk in a context of climate change, V. Sanseverino-Godfrin, E. Garbolino, G. Hinojos-Mendoza, Safety Science (2016), s. 1-8.

Wybuch pary wodnej: przegląd literatury

Wybuch pary wodnej: przegląd literatury

Water vapour explosions: A brief review, R. K. Eckhoff, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 40 (2016), s. 188-198.

do góry