• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 74

Usprawnienie dochodzeń dotyczących incydentów pożarowych z udziałem strażaków - uzyskiwanie lepszych wyników dochodzeń dzięki PIAM (PESTLE Incident analysis Model)

Usprawnienie dochodzeń dotyczących incydentów pożarowych z udziałem strażaków - uzyskiwanie lepszych wyników dochodzeń dzięki PIAM (PESTLE Incident analysis Model)

Artykuł dotyczy niezwykle istotnej kwestii zdarzeń niebezpiecznych z udziałem strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - przeanalizowane w nim zostały dane dotyczące Australii. Od 1927 r. przeprowadzono tam około 250 dochodzeń krajowych i 62 dochodzenia międzynarodowe w sprawie wypadków śmiertelnych, jak i tych, w których strażacy odnieśli obrażenia.

Ramy kompetencyjne inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Ramy kompetencyjne inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Szczególnym odzwierciedleniem dyskusji o inżynierii bezpieczeństwa pożarowego jest przypadek pamiętnego pożaru Grenfell Tower w Anglii. Stał się on symbolem błędów inżynieryjno-projektowych i przyczynił do inwentaryzacji wszystkich budynków na świecie pokrytych okładziną podobną do tej, która została wykorzystana do ocieplenia londyńskiego wieżowca.

Skandynawskie podejście do inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - czy standaryzacja probabilistycznych metod weryfikacji projektów bezpieczeństwa pożarowego nowo powstających budynków udoskonali praktyki inżynierskie?

Skandynawskie podejście do inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - czy standaryzacja probabilistycznych metod weryfikacji projektów bezpieczeństwa pożarowego nowo powstających budynków udoskonali praktyki inżynierskie?

W ostatnim dziesięcioleciu instytucje normalizacyjne (ISO i krajowe) pracowały intensywnie nad normami i przepisami z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Znakomitym przykładem takich działań jest przygotowanie przewodnika „Probabilistyczna analiza do celów weryfikacji projektu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach”.

Weryfikacja kamizelki o podwyższonym komforcie chłodzącej cieczą

Weryfikacja kamizelki o podwyższonym komforcie chłodzącej cieczą

Ciekawego wyzwania podjęli się naukowcy z Tajwanu. Przeprowadzili badanie dotyczące skuteczności kamizelki wypełnionej cieczą chłodzącą, co z założenia miało poprawić komfort termiczny strażaków podczas wykonywania czynności ratowniczych w warunkach pożarowych, wiążących się zatem z podwyższoną temperaturą.

Łączność w sytuacjach kryzysowych

Łączność w sytuacjach kryzysowych

Łączność podczas prowadzenia akcji ratowniczej ma kluczowe znaczenie. Im większa powierzchnia zdarzenia, im bardziej zróżnicowany jego obszar, tym trudniejsze jest utrzymanie nieprzerwanej komunikacji bezprzewodowej.

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej: przegląd, ocena i stosowane strategie zmniejszające ryzyko

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej: przegląd, ocena i stosowane strategie zmniejszające ryzyko

Autorzy artykułu dokonali przeglądu zagrożeń pożarowych w obiektach infrastruktury transportowej. Uwagę poświęcili przede wszystkim tunelom i mostom, zwłaszcza zaś przyczynom wzrostu ryzyka pożarowego w tych obiektach w ostatnich latach.

Umiejscowienie przeciwpożarowych zbiorników wodnych w zależności od występującego ryzyka

Umiejscowienie przeciwpożarowych zbiorników wodnych w zależności od występującego ryzyka

Podczas zwalczania pożarów lasów kluczowe do osiągnięcia założonego celu gaśniczego są dwa czynniki: zasoby wody - środka gaśniczego oraz dostępność sił i środków. W omawianym artykule przedstawiono badanie alternatywnej metody wyznaczania lokalizacji przeciwpożarowych zbiorników wodnych do zwalczania pożarów lasów.

Postrzeganie przez australijskich strażaków stresu cieplnego, zmęczenia i regeneracji podczas realizacji zadań w środowisku ekstremalnym

Postrzeganie przez australijskich strażaków stresu cieplnego, zmęczenia i regeneracji podczas realizacji zadań w środowisku ekstremalnym

Celem opisywanego w artykule badania była analiza postrzegania stresu cieplnego i zmęczenia wśród czynnych strażaków australijskich oraz stosowanych przez nich praktyk regeneracyjnych. Zostało ono przeprowadzone za pomocą ankiety prospektywnej.

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury

Na mostach częściej dochodzi do pożarów niż np. do awarii związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub trzęsieniami ziemi. Jednak odpowiednie przepisy budowlane nakazują projektować te konstrukcje tak, aby były skutecznie zabezpieczone przed tego rodzaju katastrofami. Pożary, mimo że pojawiają się częściej, nie przykuwają wystarczającej uwagi inżynierów i architektów.

Bariery i facylitacja dla wdrażania zindywidualizowanego bezpieczeństwa pożarowego (IFS) w Szwecji

Bariery i facylitacja dla wdrażania zindywidualizowanego bezpieczeństwa pożarowego (IFS) w Szwecji

W 2010 r. Szwedzka Agencja Obrony Cywilnej (MSB) ogłosiła tzw. „wizję zero” (vision zero) mającą na celu wyeliminowanie ofiar śmiertelnych z pożarów do 2050 r. Szwedzcy naukowcy zidentyfikowali konkretne grupy ryzyka (m.in. osoby starsze), których przedstawiciele najczęściej występują w statystyce ofiar śmiertelnych w pożarach.

do góry